Wreszcie mamy swojego patrona!

Od 18 czerwca nosimy imię Kawalerów Orderu Uśmiechu!

W poniedziałek 18 czerwca nasza szkoła obchodziła wyjątkowe święto. Kilkumiesięczne starania, by nadać szkole imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, znalazły swój szczęśliwy finał. Chyba nie mogło być lepszej okazji, by w ten sposób uczcić jubileusz 70-lecia istnienia naszej placówki.

Warto wspomnieć, że o tym, kto trafia w zaszczytny poczet Kawalerów Orderu Uśmiechu, decydują same dzieci. Do tej pory tym honorowym odznaczeniem nagrodzono blisko 953 osób z ponad 45 krajów świata. Przyczyniają się oni do wielu zmian na rzecz dobra dziecka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Józefa Robotnika, której przewodniczył biskup Ignacy Dec. Po mszy uczniowie wraz z nauczycielami i pocztem sztandarowym przemaszerowali do szkoły. W szkolnej auli zasiedli szczególni goście: rzecznik praw dziecka - Marek Michalak – równocześnie kanclerz Międzynarodowej Kapituły Kawalerów Orderu Uśmiechu, a także inni Kawalerowie: Zuzanna Nawrot, Kazimierz Pleśniak, Magdalena Kochan, ks. Piotr Sadkiewicz, Batia Gilad (z Izraela), Irene Fahle (z Niemiec). Swoją obecnością zaszczyciły nas także panie poseł: Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Nie zabrakło również przedstawicieli województwa, władz miasta na czele z Zygmuntem Nowaczykiem, radnych Rady Miejskiej w Wałbrzychu na czele z panią Marią Anną Romańską. Gościliśmy także przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, a także przedstawicieli instytucji, mediów, dyrektorów wałbrzyskich szkół, przyjaciół oraz emerytowanych pracowników szkoły.

Atmosfera była bardzo podniosła. Na wydarzenie przybyły sztandary z zaprzyjaźnionych placówek, odśpiewano hymn państwowy, a potem przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała oficjalną uchwałę nt. nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Pani dyrektor Dorota Bogdańska przybliżyła wszystkim historię naszej szkoły, która ma długą i bogatą tradycję. Podkreśliła, że dzięki jednomyślności społeczności szkolnej, wybrano imię Kawalerów Orderu Uśmiechu. „Najważniejsze to fakt, że wszystkich odznaczonych cechuje bezinteresowność, tolerancja i ogromny szacunek dla dziecka, a pomoc jaką niosą, nie ma nic wspólnego z litością! No i najważniejsze – Kawalerów wybierają same dzieci” – zaznaczyła.

Po prezentacji przedstawiciele rodziców i grona pedagogicznego przekazali sztandar pani dyrektor, która z kolei powierzyła go uczniom. Nastąpiło uroczyste ślubowanie oraz odśpiewanie hymnu szkoły. Warto wspomnieć, że autorem naszej szkolnej pieśni jest pani Agnieszka Jerzyk, a melodię skomponowała pani Iwona Sawicka.

Po części oficjalnej zebrani mogli obejrzeć przedstawienie teatralne przygotowane przez panią Agnieszkę Bartkowiak i Alinę Świderską. Sztuka przypomniała podstawowe prawa dziecka i dotykała bardzo aktualnych problemów – wojny oraz adopcji. Świetna gra naszych młodych aktorów, nietuzinkowa muzyka i przejmujące sceny, które się rozgrywały na naszych oczach, sprawiły, że niejednemu widzowi w oku zakręciła się łza. Część artystyczną zamknął oryginalną interpretacją utworu Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” – nasz niezwykły solista, Damian Zawadzki. Goście byli poruszeni tym widowiskiem, co podkreślali potem w swoich przemowach.

Po występach naszych artystów głos zabrali m.in.: pan Marek Michalak, Zygmunt Nowaczyk, biskup Ignacy Dec, panie poseł, Kazimierz Pleśniak. Wszyscy zwrócili uwagę na fakt, że wybierając imię Kawalerów Orderu Uśmiechu, stajemy się placówką wyjątkową. Zyskujemy tak naprawdę nie jednego patrona, ale całą rzeszę wybitnych osobistości, stajemy się częścią „rodziny” szkół noszących to imię. Padło wiele ciepłych słów pod adresem naszej szkoły, grona pedagogicznego i obsługi, a na ręce pani dyrektor złożono serdeczne gratulacje, życzenia i miłe upominki dla uczniów.

Joanna Załupska