Duyurular

Proje Türü       CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı    Orta Kuvvetli Bir Evsel Atıksuyun A2O Prosesinde Biyolojik Fosfor Gideriminin Matematiksel Modellemesi ve Simülasyonu

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   031750055-Fatma İrem KALE-031750074-Buse Nur UCUZ

 

Proje Türü       CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı    Düşük Kuvvetli Evsel Atıksuyun Piston Akışlı Havalandırmalı Bir Reaktörde Organik Madde Giderimi ve Nitrifikasyonun Simülasyon Çalışmasıyla Değerlendirilmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   031750018 Aleyna ÖZCAN- 031750007 Eda ARPACIOĞULLARI

 

Proje Türü       CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı    Beş Kademeli Bardenpho Prosesinde Evsel Atıksulardan Biyolojik Fosfor Giderimine Yönelik Örnek Bir Matematiksel Modelleme Simülasyon Çalışması

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   031850007-Dilan AYTEKİN-031550001 Mustafa EMİR

 

Proje Türü       CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı    Evsel Nitelikli Atıksulardan Organik Madde Giderimin Araştırılmasına Yönelik Modelleme ve Simülasyon Çalışması

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   031150081 Oğuzhan BELER-031750103 Fatih SAĞDIÇ

 

CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Monday, June 21 · 10:30 – 11:30am

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/wjh-mqyc-bmr

 

 

Proje Türü       CEV4006 Bitirme Projesi

Proje Başlığı    Yalova Merkezi Kentsel Evsel Atık sularından Biyolojik Nutrient Gideriminin İncelenmesine Yönelik Örnek Bir Simülasyon Çalışması

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   031450040-Berkay ÖZTÜRK

 

 

Proje Türü       CEV4006 Bitirme Projesi

Proje Başlığı    Tam Karışımlı Bir Aktif Çamur Sisteminde 2,4 Diklorofenol (2,4 DCP) içeren Evsel Atıksuyun Farklı İşletme Şartlarında Gideriminin İncelenmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   031450088-Aslı ALKIŞ

 

 

CEV4006 Bitirme Tezi

Monday, June 21 · 11:30am – 12:15pm

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/wbg-qoyi-rez

 


 

Proje Türü       CEV4107 Bitirme Projesi Hazırlık

Proje Başlığı    Atık sulardan Biyolojik Fosfor Giderimi ve Arıtım Süreçlerinin İncelenmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   031550001 Mustafa EMİR-031750055-Fatma İrem KALE

 

 

Proje Türü       CEV4107 Bitirme Projesi Hazırlık

Proje Başlığı    Atık sulardan Biyolojik Azot Giderimi ve Arıtım Süreçlerinin İncelenmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   031150081 Oğuzhan BELER-031750103 Fatih SAĞDIÇ

 

 

CEV4107 Bitirme Tezi Hazırlık

Monday, June 21 · 12:15 – 1:00pm

Google Meet joining info

Video call link: https://meet.google.com/cxi-ixdy-xgd

 

Proje Türü       CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı    Atıksulardan Hormon Giderim Methodlarının İncelenmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   Berivan TENİK_031750101 Dicle AKSOY_031850037 Ayşe Gül YAŞAR_031950049

Video call link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7-RnFH8K_nhjvxR67c2ON6VWq9o1rT35oTTHhA5D-yk1%40thread.tacv2/Genel?groupId=9575d891-92f6-4c91-9d85-b01d85d2e962&tenantId=fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8

Perşembe, Haziran 08 10:30-12:00


Proje Türü       CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı     Toksik ve İnatçi Organik Bileşiklerin Biyolojik Arıtımının Değerlendirilmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı  Tuba KOÇYİĞİT_031850064 Ayşe PANİK_031850044

Video call link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7-RnFH8K_nhjvxR67c2ON6VWq9o1rT35oTTHhA5D-yk1%40thread.tacv2/Genel?groupId=9575d891-92f6-4c91-9d85-b01d85d2e962&tenantId=fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8

Perşembe, Haziran 08 10:30-12:00Proje Türü       CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı    Aktif Çamur Prosesi Kullanılarak Atıksu Ortamında Mikrokirletici Olarak Bulunan Amoxicillin Akıbetinin Tahminine Yönelik Simülasyon Çalışması

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı  Mutluhan KARACA_031950008

 Video call link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7-RnFH8K_nhjvxR67c2ON6VWq9o1rT35oTTHhA5D-yk1%40thread.tacv2/Genel?groupId=9575d891-92f6-4c91-9d85-b01d85d2e962&tenantId=fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8

Perşembe, Haziran 08 10:30-12:00Proje Türü       CEV3074 Çevre Mühendisliği Projesi

Proje Başlığı    Evsel Atıksulardan Azot ve Fosforun Biyolojik Giderilme Yöntemlerinin Araştırılması[ 

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı  Burhan ASLAN_031950056

Video call link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7-RnFH8K_nhjvxR67c2ON6VWq9o1rT35oTTHhA5D-yk1%40thread.tacv2/Genel?groupId=9575d891-92f6-4c91-9d85-b01d85d2e962&tenantId=fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8

Perşembe, Haziran 08 10:30-12:00


Proje Türü       CEV4006 Bitirme Projesi

Proje Başlığı    Atık su Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Bilgisayar Destekli Ortamda Araştırılmasına Yönelik Örnek Bir Çalışma

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   Emel Senem ERKİN_031850023 Kübra AKYOL_031850013

Video call link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aJCnepsCNYltXHGpuhVNT7FntWWdiqhrbaonxIvLFij41%40thread.tacv2/Genel?groupId=213d66b6-019a-40da-a36d-31148dc53e4b&tenantId=fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8

Perşembe, Haziran 08  15:00-16:00


Proje Türü       CEV4006 Bitirme Projesi

Proje Başlığı    Deniz Suyundan Proses Suyu Hazırlanmasına Yönelik Örnek Bir Simülasyon Çalışmasıyla Değerlendirilmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   Abdüllatif ŞIHOĞLU_031650090

Video call link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aJCnepsCNYltXHGpuhVNT7FntWWdiqhrbaonxIvLFij41%40thread.tacv2/Genel?groupId=213d66b6-019a-40da-a36d-31148dc53e4b&tenantId=fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8

Perşembe, Haziran 08  13:00-14:00


Proje Türü       CEV4107 Bitirme Projesi Hazırlık

Proje Başlığı    Bursa’da BUSKİ Genel Müdürlüğüne Bağlı Atıksu Arıtma Tesislerinin Profillerinin Çıkartılarak Atıksu ve Proses Özelliklerinin İncelenmesi

Öğrenci Numarası/ Adı-Soyadı   031850096 Abdullahi Mohamud HERSI 

Video call link: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a_kYGLffXJ4_alXGcmfZ5kw6lYmemKQZqEz171t67Tso1%40thread.tacv2/Genel?groupId=84319c95-91d1-4e91-bed6-a42b7f520926&tenantId=fa123030-b0ee-409c-97d1-0863e9626cf8

Perşembe, Haziran 08  14:15-14:45