งานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม

1.VDO เรียนรู้มาตรฐานสำคัญจำเป็น สำหรับบุคลากรทุกคน

บุคลากรทุกคนเข้าชมและทำแบบทดสอบหลังการชม

2.การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด

2.VDO เรียนรู้มาตรฐานสำคัญจำเป็น สำหรับบุคลากรทางคลินิก

2.Timeline รับเยี่ยม Re-accreditation ครั้งที่ 3


กระดานสนทนา