Agarimo

Casa do Maior en Nocedo de Ribeira, Concello de Os Blancos

A Casa do Maior é un proxecto piloto impulsado pola Xunta de Galicia.

O seu obxectivo é atender a persoas maiores e contribuir na prevención da dependencia para manter e mellorar a calidade de vida.

A Casa do Maior de Nocedo de Ribeira xa está en funcionamento dende o 27 de maio de 2019.

Proxecto financiado pola Xunta de Galicia

Consellería de Política Social