Искаме да изградим възможността за качествено обучение и запознаване с иновациите в сферата на образованието и предприемачеството, както и посещение и организиране на повече училищни и извънучилищни мероприятия в полза на учители и ученици.