กลุ่มอำนวยการ

Administration Group

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

(จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)
ภาพกิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม มอบเสื้อและผ้ากันเปื้อน สำหรับปฏิบัติหน้าที่

นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้จัดทำเสื้อสำหรับปฏิบัติงานและมอบให้กับพนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน นักการภารโรง และเวรยาม จำนวนทั้งหมด7ตัว และได้มอบผ้ากันเปื้อนที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานให้กับ แม่บ้าน เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 กลุ่มอำนวยการได้จัดโครงการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และตัวแทนกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมและพร้อมใจกันแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม 5 ส กลุ่มอำนวยการ

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ณ ห้องอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการมีจิตอาสาร่วมกันภายในกลุ่มงาน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม จุดคัดกรอง

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 กลุ่มอำนวยการ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมทั้งให้บริการแอลกอฮอล์เจลเพื่อล้างมือ บริเวณทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม PLC

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม เพื่อมอบหมายงานในการเตรียมข้อมูลการทำหน้าเว็บไซต์กลุ่ม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม การตรวจสุขภาพ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

จำนวนผู้เข้าชม