มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

นายวีรยุทธ เลิศสิทธิ์


ใช้ประกอบการสอน

วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์