За нас

КРАТКА ИСТОРИЯ

Училището  е  открито през  1969  година. От 1970 г. носи името Христо Михайлов, а през 1993 г. е  преименувано на 89 ОУ ”Д-р  Христо Стамболски”. Училището се състои от две крила. Първото съдържа 16 класни стаи: кабинети по различни учебни  предмети, учителска стая, канцелария, лекарски кабинет. Вторият блок е  ниско едноетажно крило с помещения за работилници,  физкултурен салон и съблекални.


УЧИЛИЩЕТО ДНЕС:

ПАТРОН