On behalf of Dr Sabariah Faizah and the Sungai Buloh team, I would like to make the first announcement for our 4th Sungai Buloh Pre Hospital Care Conference 2018. This conference will be done in collaboration with the College of Emergency Physicians and Faculty of Medicine UiTM.

Objektif Conference:

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran petugas pra hospital dalam

menjalankan perawatan pra hospital secara lebih berkesan. Terdiri daripada

ceramah-ceramah yang akan memberi clinical update dan isu isu terkini dalam

perkhidmatan rawatan pra hospital. Barisan penceramah terdiri daripada Doktor

Pakar, Penyelia Penolong Pegawai Perubatan dan Senior Paramedik yang terlibat

dalam perkhidmatan rawatan pra hospital tempatan. Terdapat satu Prehospital

Care Medical Directors’ Workshop yang ditujukan khas kepada doktor pakar,

pegawai perubatan dan penyelia yang bertugas dalam servis rawatan pra hospital.


Pre Conference Workshop:

1) Paediatric Prehospital Care Course – Basic

Untuk meningkatkan kemahiran petugas pra hospital dalam menjalankan perawatan

pra hospital kepada pesakit pediatrik. Ini termasuk jenis kes trauma dan medikal,

dan juga OHCA (out-of- hospital cardiac arrest). Kursus ini sesuai untuk pegawai

perubatan, paramedik dan petugas PHC. Barisan instruktor terdiri daripada Pakar

Perubatan Kecemasan Pediatrik, Pakar Perubatan Kecemasan dan Senior

Paramedik.


2) High Performance CPR Workshop:

Untuk meningkatkan kemahiran petugas pra hospital dalam memberi high quality,

high performance CPR terutamanya untuk kes OHCA (out-of- hospital cardiac

arrest), penggunaan CPR assist device serta teknik pengajaran CPR. Kursus ini

sesuai untuk PHC trainers, petugas PHC dan paramedic. Barisan instruktor terdiri

daripada Pakar Perubatan Kecemasan dan Senior Paramedik.