เว็บไซต์สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมัครสมาชิกชมรมแพทย์สตรีีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตรวจสอบหมายเลขสมาชิกสมาคม

การปรับเปลี่ยนหมายกำหนดการหลักสูตร LP4

เรียนสมาชิก LP4


1 เราจะมีกิจกรรมเสวนาสบายๆ สไตล์แพทย์สตรีต่อเนื่องกัน ทุกวันพุธนะคะ

สำหรับกิจกรรมช่วงวันพุธเป็นกิจกรรม Optional ที่ท่านจะสนใจร่วมหรือไม่ร่วมก็ได้ ตลอดหลักสูตรก็คืออย่างน้อย 10 ครั้ง เพื่อผ่านเกณฑ์ของการได้รับใบประกาศของสมาคมค่ะ

ยกเว้น วันพุธเย็น 17 และ 24 พย. ที่ขอให้เข้าร่วม เพราะเป็นงานของสมาชิกค่ะ รบกวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม เตรียมตัวนำเสนอผลการไปสัมภาษณ์แพทย์สตรีในดวงใจ ครั้งที่ 3 กลุ่มๆ ละ 20 นาทีนะคะ


วันที่ 17 พฤศจิกายน จะเป็นการนำเสนอของกลุ่มที่ 1-3

วันที่ 24 พฤศจิกายน จะเป็นการนำเสนอของกลุ่มที่ 4-6

ขอให้หัวหน้าแต่ละกลุ่ม ช่วยแจ้งชื่อผู้นำเสนอและหัวข้อมาภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน นะคะ

2 กิจกรรมของหลักสูตรสมาคม วันเสาร์เดือนละ 1 ครั้งต่อเนื่องนะคะ

วันเสาร์ที่ 13 พย. ที่จะมาถึงนี้ มีการปรับเปลี่ยน จะเป็นการจัดแบบ Hybrid มีทั้ง online และ on site จะอยากเชิญชวนสมาชิกที่สะดวกแวะมาพบปะกันที่สมาคมนะคะ


หัวข้อ Digital disruption and Sustainability in healthcare: ทักษะด้านไอที กับความยั่งยืนขององค์กร


โดย พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ

นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจของสมาคมที่เชิญชวนสมาชิกเข้ามาร่วมได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

ขอให้ทุกท่านล็อกวันไว้ก่อนเลยนะคะ


พุธเย็น 27 ตุลาคม สัมมนา LP4: Introduction to strategic transformation: Practical scenario planning

โดย ธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ Bold Group 19-20.30

@ Zoom online


อาทิตย์ 31 ตค.64 ประชุมใหญ่ประจำปี

ที่สมาคมแพทย์สตรี on line

ลงทะเบียน @Suvina (อ.สุวิณา)


พุธเย็น 3 พฤศจิกายน 64 สัมมนา LP4: Cultivating Trust

โดยอาจารย์สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 19-20.30

@ Zoom online


เสาร์เช้า 13 พย.64 สัมมนา LP4: ทักษะด้านไอที กับความยั่งยืนขององค์กร

โดยอาจารย์ จามรี เชื้อเพชระโสภณ 8.30-12.30 น.


พุธเย็น 17 พฤศจิกายน 64 LP4 นำเสนอผลการสัมภาษณ์แพทย์สตรีในดวงใจ ครั้งที่ 1

โดย สมาชิก LP4 19-20.30

@ Zoom online


พุธเย็น 24 พฤศจิกายน 64 LP4 นำเสนอผลการสัมภาษณ์แพทย์สตรีในดวงใจ ครั้งที่ 2

โดย สมาชิก LP4 19-20.30

@ Zoom online


ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 26-28 พย.64

ชลบุรี LP 4 พบกันตัวเป็นๆ

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Jc55T7hko5ug3kHd7

โรงพยาบาลชลบุรี และโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ


ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 3-5 ธค.64

อยุธยา ประชุมวิชาการสัญจร + HAS


เสาร์เช้า 18 ธันวาคม 64 สัมมนา LP4: Fostering a safety culture: Nontechnical skill essentials for medical leaders:

โดย กัปตันนายแพทย์ กรพรหม แสงอร่าม 8.30-12.30 น.

Onsite ที่สมาคมแพทย์สตรี


ส่วนสัมมนาช่วงวันพุธเย็น ของหลักสูตร LP4 ยังคงมีต่อเนื่อง แต่ขออนุญาตอัพเดท กิจกรรมเดือนธันวาคมอีกครั้ง ประมาณสัปดาห์ที่ 3 พฤศจิกายนนะคะ

ขอบคุณทุกท่าน และพบกันเร็วๆนี้ค่ะ

ประกาศไว้ ณ วันที่ 26 ตค. 2564


เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดพิจารณาอ่านข้อมูลรายละเอียดโครงการการทำการสมัครเเข้าร่วมหลักสูตร

หลักเกณฑ์การสําเร็จการฝึกอบรม

1. ระยะเวลาการฝึกอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมครั้งที่ 1 เพื่อรับการปฐมนิเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

2. เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เดือนละ 1 ครั้ง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

3. เข้าร่วมกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ อย่างน้อย 2 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

2. ผลงานการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนําเสนอผลการพัฒนาดังต่อไปนี้ให้กับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการ

1. แผนพัฒนาตัวเองส่วนบุคคล ในรูปแบบ Ted Talk ในระหว่างการสัมมนานอกสถานที่

2. การทำ 5-minute talk ระหว่างการฝึกอบรม

3. เป็นตัวแทนนำเสนองานกลุ่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อย 1 ครั้ง เช่น

a. แผนพัฒนาองค์กร ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้นำสตรี

b. การเป็นตัวแทนกลุ่มในการนำเสนอการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมแต่ละครั้ง ไปปรับใช้ในหน่วยงาน

c. การแนะนำวิทยากร การทบทวนบทเรียน การตั้งคำถามเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนแต่ละหัวข้อ

  • ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 อบรมประมาณ 5 ชั่วโมงต่อเดือน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาตามความเหมาะสมของหลักสูตร

  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นการดูงานนอกสถานที่ ภายในประเทศ 3 วัน 2 คืน 2ครั้ง โดยมีสมาชิกร่วมออกค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณ 7,500 บาท

หมายเหตุ: ผู้ที่และผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ารับการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • แผนที่ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 980/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110