3Dmapper - tjenester innen ubemannet luftfart for  kartlegging og inspeksjon 

3Dmapper er lokalisert på Sotra i Øygarden kommune, like Vest for Bergen. Spesialiserer seg på Digital Terreng Modell (DSM/DTM), solcelle design, termografering,  topografisk kartlegging/måling fra luften, ortofoto produksjon & databehandling, samt punktsky klassifisering.

punktsky

Fra foto eller laser dannes tett med punkt som inneholder informasjon. Koordinerte farger med verdifulle opplysninger. 

Konturer til helning og terrenganalyse

DSM/DOM - digital surface/overflate modell.

DTM - digital terreng modell. Terrengmodell uten overflatestrukturer som biler/bygninger etc

Punktsky klassifisering
F.eks skille mellom vegetasjon, bygninger, veier, trær, gress etc