Program


PIĄTEK

9.00-10.30 ŚNIADANIE

10.30-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

14.00-15.30 OBIAD

15.30-15.40 Otwarcie obrad

Panel dyskusyjny: Współczesne problemy ochrony nietoperzy w Polsce

15.40-16.10 Ochrona nietoperzy w budynkach i budowlach

16.10-16.40 Ochrona nietoperzy w lasach

16.40-17.10 Infrastruktura energetyczna i komunikacyjna jako zagrożenia dla nietoperzy

17.10-17.40 PRZERWA

17.40-18.40 Ramanavy sy fanihy, migawki z Madagaskaru - pokaz slajdów

18.40-19.10 konkurs rozpoznawania zdjęć

19.10-… KOLACJA

SOBOTA

9.00-10.30 ŚNIADANIE

Sesja referatowa

10.30-10.50 Długoletnie zmiany liczebności mopka w dużych zimowiskach

w Polsce na tle zmian klimatycznych

10.50-11.10 Nieskuteczna ochrona? Najdłuższe serie danych monitoringowych o liczebności zimujących nietoperzy zimujących z terenu Gdańska

11.10-11.30 Liczebność nietoperzy zimujących w Forcie VIa w Poznaniu oraz dobór miejsca hibernacji przez poszczególne gatunki.

11.30-11.50 Ocena wpływu warunków klimatycznych na międzysezonowe wahania liczebności nietoperzy podczas wieloletniego monitoringu zimowania na przykładzie Jaskini Szachownica

11.50-12.30 PRZERWA KAWOWA

Sesja referatowa

12.30-12.50 Results of Bat Rehabilitation Center work during 2012-2017, Kharkiv, Ukraine

12.50-13.10 Antropogeniczne zagrożenia i problemy ochrony rudawki mauritiuskiej Pteropus niger (Kerr, 1792) na Mauritiusie

13.10-13.30 Lasy dla nietoperzy – próba porównania zespołów tych zwierząt w kompleksach leśnych środkowej i północno-wschodniej Polski

13.30-13.50 Użytkowanie przestrzeni miejskiej przez nietoperze (Chiroptera) na przykładzie rzek Krakowa

14.00-15.30 OBIAD

Sesja referatowa

15.30-15.50 Rejestracja żerujących nietoperzy nad zbiornikiem Siemianówka przy użyciu mobilnego radaru dużej rozdzielczości i detektorów ultradźwiękowych.

15.50-16.10 Czy nietoperze roją się przy swoich zimowiskach?

Test w mikroskali

16.10-16.30 Nietoperze a alkohol, czyli miejsca hibernacji nietoperzy

w obiektach służących do produkcji alkoholu

16.30-17.00 PRZERWA KAWOWA i spotkanie OTON-u

17.00-19.30 Sesja posterowa

19.30-… BANKIET

NIEDZIELA

9.00-10.30 ŚNIADANIE

Sesja referatowa

10.30-10.50 Czy tylko Carabidae? Dieta nocka dużego Myotis myotis (Borkhausen, 1797), na podstawie analiz prób guana z kolonii rozrodczej w Górkach Wielkich

10.50-11.10 Czy nietoperze podlegają regule Renscha?

11.10-11.30 Aktywność nocna samców mroczaka posrebrzanego Vespertilio murinus w Puszczy Białowieskiej.

11.30-12.00 PRZERWA

Sesja referatowa

12.00-12.20 Wpływ ograniczenia pokarmu na gospodarkę energetyczną samców mroczaka posrebrzanego Vespertilio murinus

12.20-12.40 Zmienność wybranych głosów socjalnych podkowca małego Rhinolophus hipposideros w koloniach rozrodczych – badania wstępne

12.40-13.00 Zróżnicowanie głosów godowych samców dwóch bliźniaczych gatunków nietoperzy: nocka dużego Myotis myotis i nocka ostrousznego M. blythii, w ich zasięgu allopatrycznym

13.00-13.30 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSÓW, ZAKOŃCZENIE

I WSPÓLNE ZDJĘCIE

13.30-15.00 OBIAD