English

Title:

Drink the Water, Remember the Source


Description:

Drink the Water, Remember the Source is a youth of color-led socially engaged mural that pays homage to the Orchards of 82nd (O82) matriarch and refugee & immigrant community. From August 2021-May 2022, we held space for ideating designs with the residents, focusing on the youth and their relationship to the playground. They felt the need for the playground area to be more fun, warm, and welcoming in contrast to the surrounding concrete industrial landscape. Also, there was a desire for representation of the Black and Brown joy flowing through the community.


In this, the conversation on the final mural design was started by our teen resident artist assistant Trae Omari. He highlighted that the playground is used by children to unapologetically play and by mothers to gather and gossip. The mural demands attention. With bold bright colors and undeniable movement, this piece is a reflection of the energy that we experienced from the mothers and the youth in the building, who are nearest and dearest to the playground space.


The mothers of O82 use their creativity to build safe and brave spaces at O82. These spaces demonstrated their devotion to the futures of their children and neighbors. The mural design conversation turned into a celebration of single motherhood, reconnecting to motherland, and youth of color childhoods. The background of the mural is an abstracted landscape of motherland from African fabrics belonging to the important women in Trae’s life. Our other visual strategy to capture the essence of O82 was having youth paint on native flower silhouettes cut out from parachute cloth. These flowers included: white pasqueflower, windflowers, and red columbine. The flowers, later on, were adhered to the mural as patterns on clothing. This activity was held at our Lunar New Year party at the O82 playground, one of our many community events to gather feedback on the mural process and foster relationships.


To further explore a mural that would be playful and representative of O82 youth, we decided to incorporate glass mosaics. Mosaics are labor intensive and require a level of flexibility that can only come from allowing oneself to be fearless and present. They also offer tactical and reflective elements to the space. While the painted illustrations demand attention, the glass mosaic invites you to take care and a closer look.


The title of the mural comes from the Vietnamese proverb uống nước nhớ nguồn / drink the water remember the source. Our time with the O82 community brought us back to our roots.


Roots ground us.

Roots nourish us.

Roots connect us.
Artists:

Paola De La Cruz + Lillyanne Phạm


Artist Assistants:

Omar Omari + Trae Omari


Thank you to our collaborators who painted, created the mosaic, participated in community interviews, assisted in community events, & offered guidance for project implementation:

Residents of O82 especially the Omari family, the Hatton family, & the Coleman family

Youth at O82 Lunar New Year’s Party 2022

Sameer Yf

Jose Camara

Stephen Rumph & Family

Diego Herrera

Jackie Santa Lucia

Jonathan Denerson

Takaaki Okada

Nguyen Family

Chiu Family

Sabina Haque

Kiara Walls

Jia Lu Ni

Raveena Bhalara

Isabel Ramos

ridhi d’cruz

Thành Tony Vũ

Alisa Chen

Kevin Truong

Olivia DelGandio

Cayle Tern

The Equi Institute

The Painter Guys LLC

Rose CDC: Kelly Zhen & Joe Gillock

APANO: Grace Kwon, Roshani Thakore, & Candace Kita

Mural Arts of Philadelphia: Noni Clemens, Shira Walinsky, Eric Okdeh, & Netanel Portiertiếng Việt

Mural Title:

Uống Nước Nhớ Nguồn


Mural Description:

Uống Nước Nhớ Nguồn (Drink the Water, Remember the Source) là một bức tranh tường mang màu sắc chủ đạo tươi trẻ gắn bó xã hội bày tỏ lòng kính trọng đối với cộng đồng mẫu hệ và người tị nạn & nhập cư của Orchards of 82nd (O82). Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, chúng tôi tổ chức không gian cho các thiết kế lý tưởng với cộng đồng cư dân, tập trung vào giới trẻ và mối quan hệ của họ với sân chơi này. Họ cảm thấy cần phải có khu vực sân chơi để vui vẻ, ấm áp và chào đón hơn trái ngược với cảnh quan công nghiệp bao bọc bằng bê-tông xung quanh. Ngoài ra, có một mong muốn đại diện cho niềm vui của Người Da Đen và Nâu chảy trong cộng đồng.


Tại đây, cuộc trò chuyện về thiết kế bức tranh tường cuối cùng đã được bắt đầu bởi trợ lý nghệ sĩ cư trú tuổi teen Trae Omari của chúng tôi. Ông nhấn mạnh rằng sân chơi được trẻ em sử dụng để chơi đùa vô cớ và để các bà mẹ để tụ tập và buôn chuyện. Bức tranh tường này đòi hỏi sự chú ý. Với màu sắc tươi sáng đậm và chuyển động không thể phủ nhận, tác phẩm này là sự phản ánh nguồn năng lượng mà chúng tôi đã trải nghiệm từ những người mẹ và các bạn thanh niên trong tòa nhà, những người gần gũi và thân yêu nhất với không gian sân chơi.


Các bà mẹ thuộc cộng đồng O82 sử dụng sự sáng tạo của mình để xây dựng không gian an toàn và dũng cảm tại O82. Những không gian này thể hiện sự tận tâm của họ đối với tương lai của con cái và những người hàng xóm của họ. Cuộc trò chuyện về thiết kế bức tranh tường đã biến thành một lễ kỷ niệm tình mẫu tử đơn thân, kết nối lại với đất mẹ, và tuổi trẻ của tuổi thơ đầy màu sắc. Nền của bức tranh tường là phong cảnh trừu tượng của đất mẹ từ những tấm vải châu Phi thuộc về những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời Trae. Chiến lược trực quan khác của chúng tôi để nắm bắt được bản chất của O82 là vẽ màu tươi trẻ trên những bóng hoa bản địa được cắt ra từ vải dù. Những bông hoa này bao gồm: hoa pasqueflower trắng, hoa gió và columbine đỏ. Những bông hoa, sau này, được gắn vào bức tranh tường như các mẫu trên quần áo. Hoạt động này được tổ chức trong bữa tiệc Tết Nguyên đán của chúng tôi tại sân chơi O82, một trong nhiều sự kiện cộng đồng của chúng tôi nhằm thu thập phản hồi về quá trình vẽ tranh tường và thúc đẩy các mối quan hệ.


Để khám phá thêm về một bức tranh tường sẽ vui tươi và đại diện cho giới trẻ O82, chúng tôi quyết định kết hợp các bức tranh ghép bằng thủy tinh. Tranh ghép đòi hỏi nhiều công sức và yêu cầu mức độ tinh xảo chỉ có thể đến từ việc để cho bản thân không sợ hãi và bày tỏ. Chúng cũng cung cấp các thành phần chiến thuật và phản chiếu cho không gian. Trong khi các hình minh họa được vẽ đòi hỏi sự chú ý, bức tranh khảm thủy tinh thu hút sự quan tâm từ phía quý vị và mời đến xem kỹ hơn.


Tiêu đề của bức tranh tường xuất phát từ câu tục ngữ Việt Nam Uống Nước Nhớ Nguồn. Thời gian của chúng tôi với cộng đồng O82 đã đưa chúng tôi trở lại nguồn gốc của chúng tôi.


Gốc rễ đặt nền móng cho chúng ta.

Gốc rễ nuôi dưỡng chúng ta.

Gốc rễ kết nối chúng ta.
Các nghệ sĩ:

Paola De La Cruz + Lillyanne Phạm


Trợ lý nghệ sĩ:

Omar Omari + Trae Omari


Cảm ơn các cộng tác viên của chúng tôi, những người đã vẽ, tạo ra bức tranh khảm, tham gia các cuộc phỏng vấn cộng đồng, hỗ trợ các sự kiện cộng đồng và đưa ra hướng dẫn để thực hiện dự án:

Residents of O82 especially the Omari family, the Hatton family, & the Coleman family

Youth at O82 Lunar New Year’s Party 2022

Sameer Yf

Jose Camara

Stephen Rumph & Family

Diego Herrera

Jackie Santa Lucia

Jonathan Denerson

Takaaki Okada

Nguyen Family

Chiu Family

Sabina Haque

Kiara Walls

Jia Lu Ni

Raveena Bhalara

Isabel Ramos

ridhi d’cruz

Thành Tony Vũ

Alisa Chen

Kevin Truong

Olivia DelGandio

Cayle Tern

The Equi Institute

The Painter Guys LLC

Rose CDC: Kelly Zhen & Joe Gillock

APANO: Grace Kwon, Roshani Thakore, & Candace Kita

Mural Arts of Philadelphia: Noni Clemens, Shira Walinsky, Eric Okdeh, & Netanel Portier


kiswahili

Mural Title:

Kunywa Maji, Kumbuka Chanzo Chake


Mural Description:

Kunywa Maji, Kumbuka Chanzo Chake ni ukuta wa mchoro wenye ushirika wa kijamii unaongozwa na vijana wa rangi na unaoshangilia jumuiya ya kina mama na wakimbizi na wahamiaji wa Orchards of 82nd (O82). Kuanzia Agosti 2021-Mei 2022, tulikuwa na warsha ya kuchangia mawazo ya muundo pamoja na wakaazi, haswa kuhusu vijana na uhusiano wao na uwanja wa michezo. Waliona ni muhimu uwanja wa michezo uwe unavutia zaidi, mchachamavu na unaokaribisha, sio kama vile maeneo ya karibu yenye mazingira ya simiti ya kiwanda. Pia, kulikuwa na matamanio ya kuwakilisha furaha ya Weusi na Kahawia inavyosambaa katika jum uiya.


Kwa hiyo, kushauriana kuhusu muonekano wa mwisho wa ukuta wa mchoro kulianzishwa na kijana msaidizi wa msanii wetu mkazi Trae Omari. Alieleza kuwa uwanja wa michezo unatumiwa na watoto kucheza bila msamaha na kina mama waweze kukutana waongee yao ya mitaani. Ukuta wa mchoro unahitaji umakini. Kwa rangi imara na mwelekeo jasiri, usanii huu unawakilisha motisha tuliopata kutoka kwa kina mama na vijana kwenye jengo, ambao ni watu wa dhati na imani kuu kwa sehemu hii ya mchezo.


Kina Mama wa O82 hutumia ubunifu wao kubuni sehemu salama tena jasiri katika O82. Nafasi hizi zimeonyesha kujitolea kwao kwa mustkabali wa watoto wao na majirani zao. Mazungumzo ya muundo wa ukuta wa sanaa uligeuka kuwa sherehe ya kina mama wa pekee (single motherhood), na kuunganisha na nchi mama, na enzi za utotoni za watoto wa rangi. Asili ya ukuta wa mchoro ni mandhari ya nchi ya mama kutokana na vitambaa vya Kiafrika vya wanawake muhumu katika maisha ya Trae. Mbinu yetu nyengine ya kuona ya kunasa kiini cha O82 ilikuwa kuwaacha vijana watie rangi kwenye michoro ya hariri ya mauwa asilia yaliyoundwa na vitambaa vya parachuti . Mauwa haya yanajumuisha: muuwa pasque meupe (white pasqueflower), muawa ya upepo (windflowers), na columbine nyekundu. Muawa hayo, baadaye, yaligandishwa kwenye ukuta wa sanaa kama mifumo kwenye nguo. Shughuli hii ilifanywa kwenye sherehe yetu ya Mwaka Mpya wa Mwezi (Lunar New Year) katika uwanja wa michezo wa O82, mojawapo ya tamasha zetu za jamii ili kupata maoni kuhusu tararibu ya ukuta wa sanaa na kukuza uhusiano.


Ili kufahamu zaidi kuhusu ukuta wa mchoro utakaokuwa wa kusisimua tena unaowakilisha vijana wa O82, tuliamua kujumuisha mozaik za glasi. Mozaik zinahitaji kazi nyingi na zinahitaji kiasi cha wepesi wa fikra zinazoweza kutokana tu na kujiruhusu kutokuwa na hofu na kuwepo. Watapeana pia vipengele vya busara na vya tafakari kwa sehemu hiyo. Wakati vielelezo vya rangi, vinahitaji umakini, mozaik ya glasi inakukaribisha ujichunge na utazame kwa kwa karibu zaidi.


Jina la ukuta wa mchoro linatoka kwenye methali ya Kivietnam uống nước nhớ nguồn / kunywa maji, kumbuka chanzo chake. Mda wetu na jumuiya ya O82 uliturudisha kwenye mizizi yetu.


Mizizi inatustawisha.

Mizizi inatulisha.

Mizizi inatuunganisha.
Wasanii:

Paola De La Cruz + Lillyanne Phạm


Wasaidizi wa Wasanii:

Omar Omari + Trae Omari


Asante kwa washirika wetu waliopaka rangi, waliunda mozaik, walishiriki kwenye mahojiano ya jumuiya, walisaidia kwenye shughuli za jumuiya, na wakapeana mwongozo wa utekelezaji wa mradi:

Residents of O82 especially the Omari family, the Hatton family, & the Coleman family

Youth at O82 Lunar New Year’s Party 2022

Sameer Yf

Jose Camara

Stephen Rumph & Family

Diego Herrera

Jackie Santa Lucia

Jonathan Denerson

Takaaki Okada

Nguyen Family

Chiu Family

Sabina Haque

Kiara Walls

Jia Lu Ni

Raveena Bhalara

Isabel Ramos

ridhi d’cruz

Thành Tony Vũ

Alisa Chen

Kevin Truong

Olivia DelGandio

Cayle Tern

The Equi Institute

The Painter Guys LLC

Rose CDC: Kelly Zhen & Joe Gillock

APANO: Grace Kwon, Roshani Thakore, & Candace Kita

Mural Arts of Philadelphia: Noni Clemens, Shira Walinsky, Eric Okdeh, & Netanel Portier


中文

Mural Title:

飲水思源


Mural Description:

「飲水思源」是一項由有色人種的青少年所主導的社會公益壁畫活動,目的是要向 Orchards of 82nd (O82) 的媽媽們以及向難民和移民族群致敬。從 2021 年 8 月至 2022 年 5 月,我們提供空間與當地居民一起構思設計,主題著重於青少年以及青少年與遊樂場的關係。青少年認為,與周遭的工業水泥建築景觀相比,遊樂場區域應該更加具有趣味性、更加溫暖且友善。此外,青少年希望遊樂場能夠成為黑人與褐色人種在社區內歡樂的象徵。


為了達到此目標,我們的青少年居民藝術家助理 Trae Omari 開始針對壁畫的最終設計進行溝通對話。Trae 強調,遊樂場的用途是要供孩子們無憂無慮地玩耍以及供媽媽們聚在一起聊八卦。壁畫需要引人注目。這幅壁畫藉由大膽鮮豔的色彩和不容忽視的線條流動反映出我們透過媽媽們以及建築物內的青少年們所感受到的活力,他們是最常使用遊樂場空間且最重視該空間的人。


O82 的媽媽們發揮創意將 O82 打造成一個既安全又充滿勇氣的空間。這些空間展現出了媽媽們對自己孩子的未來以及對鄰居的奉獻。壁畫設計的溝通對話主題轉向頌揚單親媽媽、重新建立與母國的連結以及有色人種青少年的童年。壁畫的背景是來自於非洲織品中抽象的母國景色,這些織品是屬於 Trae 生命中重要的女性所有。為了捕捉 O82 的基本精神,我們使用的其他視覺策略包括請青少年利用降落傘傘衣布剪出母國花卉的輪廓,然後在其上作畫。這些花卉包括:白頭翁、銀蓮花及紅色耬斗草。這些花之後會黏在壁畫上作為衣服的圖案。此項活動是在我們的農曆新年派對期間於 O82 遊樂場舉行,這是我們眾多社區活動之一,活動目的是為了要針對壁畫的繪製流程蒐集回饋意見,同時鞏固社區民眾彼此間的關係。


為了進一步創造出一幅既能展現歡樂氣氛又能代表 O82 青少年的壁畫,我們決定在壁畫中加入一些玻璃鑲嵌磚。製作鑲嵌磚十分耗費人力且製作者需具有一定程度的靈活性,這只有讓自己變得無所畏懼並專注於當下才做得到。鑲嵌磚也讓遊樂場空間變得更加生動活潑,同時增添了閃耀的元素。若繪製的插圖需要引人注目,玻璃鑲嵌磚則需要您小心和仔細的觀察


壁畫的標題是來自於越南文的諺語 uống nước nhớ nguồn(飲水思源)。我們與 O82 社區民眾在一起度過的時光帶領我們一同回去尋根。


根讓我們有所依靠。

根孕育我們成長。

根讓我們彼此互相連結。
藝術家:

Paola De La Cruz + Lillyanne Phạm


藝術家助理:

Omar Omari + Trae Omari


感謝我們的合作夥伴繪製插畫、製作鑲嵌磚、參與社區訪談、協助舉辦社區活動,並提供了計劃實施的指引:

Residents of O82 especially the Omari family, the Hatton family, & the Coleman family

Youth at O82 Lunar New Year’s Party 2022

Sameer Yf

Jose Camara

Stephen Rumph & Family

Diego Herrera

Jackie Santa Lucia

Jonathan Denerson

Takaaki Okada

Nguyen Family

Chiu Family

Sabina Haque

Kiara Walls

Jia Lu Ni

Raveena Bhalara

Isabel Ramos

ridhi d’cruz

Thành Tony Vũ

Alisa Chen

Kevin Truong

Olivia DelGandio

Cayle Tern

The Equi Institute

The Painter Guys LLC

Rose CDC: Kelly Zhen & Joe Gillock

APANO: Grace Kwon, Roshani Thakore, & Candace Kita

Mural Arts of Philadelphia: Noni Clemens, Shira Walinsky, Eric Okdeh, & Netanel Portier


አማርኛ

Mural Title:

ውሃውን ይጠጡ፣ ምንጩን ያስታውሱ


Mural Description:

ውሃውን ይጠጡ፣ ምንጩን ያስታውሱ ለ82ኛ (O82) የማትርያርክ ኦርቻርድ እና የስደተኞች እና ለስደተኛ ማህበረሰብ ክብር የሚሰጥ በቀለም የሚመራ በህብረተሰብ ላይ የተመሰረተ የግርግዳ ስዕል(mural) የወጣት ማህበረሰብ ነው፡፡ ከኦገስት 2021-ሜይ 2022 ወጣቶችን እና ከመጫወቻ ስፍራው ጋር ያላቸውን ግንኙነት ላይ በማተኮር ከነዋሪዎች ጋር ንድፎችን ለመቅረጽ ቦታ ይዘን ነበር። በዙሪያው ካለው የኮንክሪት የኢንዱስትሪ ገጽታ በተቃራኒ የመጫወቻ ቦታው የበለጠ አስደሳች ፣ ሞቅ ያለ እና እንግዳ ተቀባይ እንዲሆን የማድረግ አስፈላጊነቱ ተሰምቷቸው ነበር። እንዲሁም በማህበረሰቡ ውስጥ የሚፈሰው የጥቁር እና ቡናማ ደስታን የመወከል ፍላጎት ነበረ።


በዚህ ውስጥ፣ በመጨረሻው የግድግዳ ንድፍ ላይ ውይይት የተጀመረው በታዳጊ ነዋሪ አርቲስት ረዳት ትሬ ኦማሪ ነው። የመጫወቻ ሜዳው ህጻናት ያለ ገደብ ለመጫወት እና እናቶች ለመሰባሰብ እና ለመተማማት የሚጠቀሙበት መሆኑን አጉልቶ አሳይቷል። የግድግዳ ስዕሎች ትኩረትን ይሻሉ፡፡ በደማቅ ደማቅ ቀለሞች እና የማይካድ እንቅስቃሴ፣ ይህ ዕደ-ጥበብ ለመጫወቻ ቦታው በጣም ቅርብ እና ውድ ከሆኑት በህንፃው ውስጥ ካሉት እናቶች እና ወጣቶች የተመለከትነው ሃይል ነፀብራቅ ነው፡፡


የ O82 እናቶች በ O82 ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ደፋር የሆኑ ቦታዎችን ለመገንባት ፈጠራቸውን ይጠቀማሉ። እነዚህ ቦታዎች ለልጆቻቸው እና ለጎረቤቶቻቸው የወደፊት እጣ ፈንታ ያላቸውን ታማኝነት አሳይተዋል። የግድግዳ ስእል ውይይቱ ወደ ብቸኛ እናትነትን ወደ ማክበር ፣ ከእናት ሀገር ጋር እንደገና መገናኘት እና የቀለም ልጅነት ወጣቶችን ተለወጠ። የግድግዳ ስዕሉ ጀርባ በትሬ ህይወት ውስጥ ካሉት ጠቃሚ ሴቶች ንብረት ከሆኑት የአፍሪካ ጨርቆች የእናት ሀገር ረቂቅ ገጽታ ነው። የ O82ን ይዘት ለማግኘት ሌላኛው የእይታ ስልታችን ወጣቶች ከፓራሹት ልብስ የተቆረጠ የአገር ውስጥ አበባ ገፅታ እንዲስሉ ማድረግ ነበር። እነዚህ አበቦች የሚያካትቱት፡- ነጭ የፓስክ አበባ፣ የንፋስ አበቦች እና ቀይ ኮሎምቢን ናቸው። አበቦቹ በኋላ ላይ ልብስ ላይ እንዳሉ ንድፎች በግድግዳው ላይ ተደርገዋል፡፡ ይህ እንቅስቃሴ የተካሄደው በሊዩናር አዲስ አመት ድግሳችን በ O82 የመጫወቻ ሜዳ ላይ ነው፣ ይህም ከብዙ ማህበረሰባዊ ዝግጅቶቻችን አንዱ በሆነው በግድግዳ ስእል ሂደት ላይ አስተያየት ለመሰብሰብ እና ግንኙነቶችን ለማዳበር ነው።


አዝናኝ እና የ O82 ወጣቶችን የሚወክል የግድግዳ ስዕልን የበለጠ ለማፈላለግ የመስታወት ሞዛይክን ለማካተት ወስነናል። ሞዛይኮች ጉልበት የሚጠይቁ እና ላለመፍራት እና ለመገኘት ከመፍቀድ ብቻ ሊመጣ የሚችለውን እራስን ምቹ የማድረግ ደረጃን ይፈልጋሉ። ለቦታው ስልታዊ እና አንጸባራቂ ግብአት ይሰጣሉ። የተቀባው ሥዕላዊ መግለጫዎች ትኩረትን የሚሹ ሲሆኑ፣ የመስታወት ሞዛይክ እርስዎ እንዲንከባከቡ እና በቅርበት እንዲመለከቱ ይጋብዝዎታል።


የግድግዳው ስዕል ርዕስ ከቬትናምኛ አባባል የመጣ ነው uống nước nhớ nguồn / ውሃውን ይጠጡ ምንጩን ያስታውሱ። ከ O82 ማህበረሰብ ጋር የነበረን ቆይታ ወደ ሥሮቻችን መልሶናል።


ሥሮች የሚያቆሙን ናቸው።

ሥሮች ግብአት ይሆኑናል፡፡

ሥሮች ያገናኙናል።
አርቲስቶች፡-

Paola De La Cruz + Lillyanne Phạmየአርቲስት ረዳቶች፡-

Omar Omari + Trae Omariለሰዓሊዎች፣ ሞዛይክን የፈጠሩ፣ በማህበረሰብ ቃለመጠይቆች ላይ የተሳተፉ፣ በማህበረሰብ ዝግጅቶች ላይ እገዛ ያደረጉ እና ለፕሮጀክት ትግበራ መመሪያ የሰጡንን ተባባሪዎቻችን እናመሰግናለን፡-

Residents of O82 especially the Omari family, the Hatton family, & the Coleman family

Youth at O82 Lunar New Year’s Party 2022

Sameer Yf

Jose Camara

Stephen Rumph & Family

Diego Herrera

Jackie Santa Lucia

Jonathan Denerson

Takaaki Okada

Nguyen Family

Chiu Family

Sabina Haque

Kiara Walls

Jia Lu Ni

Raveena Bhalara

Isabel Ramos

ridhi d’cruz

Thành Tony Vũ

Alisa Chen

Kevin Truong

Olivia DelGandio

Cayle Tern

The Equi Institute

The Painter Guys LLC

Rose CDC: Kelly Zhen & Joe Gillock

APANO: Grace Kwon, Roshani Thakore, & Candace Kita

Mural Arts of Philadelphia: Noni Clemens, Shira Walinsky, Eric Okdeh, & Netanel Portier