Tider och scheman

"Varför kan ni aldrig ha öppet när jag har tid?" - Besökare

Det är fritt att komma ned till lokalen för att ta en titt, alla har även 3 gratisdagar på sig innan det är aktuellt med ett medlemskap.

Öppettiderna är

Måndag 18:00 - 21:00

Onsdag 18:00 - 21:00

Söndag 17:00 - 21:00

Dagar som onsdagar som är designerade för rollspel förhindrar inte att folk kan komma ner och göra något annat. Fråga om intresset för något på Facebook i förhand så ni blir en grupp.