Fundadors de LaVeu456

Creat a  l'Abril de l'any 2022 pels alumnes de 4t i 5è d'ESO de l'escola Vida Montserrat. 

Em dic Àlex.

Formo part de l'equip de redacció.

He participat fent les presecentacions de les persones i les fotografies.  

Em dic Paula.

Formo part de l'equip de diseny.

He participat fent els cartells pùblicitaris

Em dic Jordi.

Formo part de l'equip de redacció.

 He participat fent les presecentacions de les persones i les fotografies. 


Em dic Guillermo.

Formo part de l'equip de disseny.

He participat creant les seccions del diari.

Em dic Jaume.

Formo part de  l'equip de comunicació.

He participat fent el video de presentació.

Em dic Bernat.

Formo part de l'equip de redacció.

He participat fent les presecentacions de les persones i les fotografies.

Em dic Alina.

Formo part de l'equip de disseny.

He participat dissenyant la cara visible del diari.

Em dic Joan.

Formo part de l'equip  de comunicació. 

He participat fent el video de presentació.


Em dic Martina.

Formo part de l'equip de comunicació.

He participat fent el video publicitari.

Em dic Cristina.

Formo part de l'equip de publicitat.

He participat fent els cartells pùblicitaris.

Em dic Pau.

Formo part de l'equip de disseny.

He participat creant les seccions del diari.

Em dic Nikito.

Formo part de  l'equip de publicitat.

He participat fent els cartells pùblicitaris i del logo.

Em dic Marina.

Formo part de l'equip de disseny.

He participat creant les seccions del diari.


Em dic Àlex.

Formo part de l'equip de redacció.

 He participat fent les presecentacions de les persones i les fotografies.


Em dic Sara.

Formo part del equip de publicitat.

He participat fent els cartells pùblicitaris i el logo.