Inschrijvingen

Inhoud

Inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2018-2019

Inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2019-2020

Een woordje uitleg over het inschrijven in onze school:

VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019

Kinderen die van het geboortejaar 2016 zijn en die dit jaar nog instappen of pas in september 2019 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Instapdagen voor peuters en kleuters: Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Maandag 3 september 2018 (na de grote vakantie) (geboren voor 4 maart 2016)

Maandag 5 november 2018 (na de herfstvakantie) (geboren voor 6 mei 2016)

Maandag 7 januari 2019 (na de kerstvakantie) (geboren vóór 8 juli 2016)

Vrijdag 1 februari 2019 (geboren vóór 2 augustus 2016)

Maandag 11 maart 2019 (na krokusvakantie) (geboren vóór 12 september 2016)

Dinsdag 23 april 2019 (na de paasvakantie) (geboren vóór 24 oktober 2016)

Maandag 3 juni 2019 ( na O.-H.-Hemelvaart) (geboren vóór 4 december 2016)

Vooraf kunt U samen met uw kindje naar de openklasdag komen om kennis te maken :

Op volgende woensdagen telkens tussen 9 en 11 uur: 24 oktober, 19 december, 30 januari, 27 februari, 3 april en 29 mei.

Donderdag 29 augustus 2019 tussen 18.30 en 20.30 uur.


Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar instappen.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.

Kinderen die een jaar te vroeg naar de lagere school komen en dus nog niet leerplichtig zijn, hebben daarvoor een attest nodig van het CLB. Zij moeten dan wel de regelgevingen van een leerplichtig kind volgen o.a. in de verplichte aanwezigheid op school. Een kind dat een jaar te lang in de kleuterschool blijft en reeds leerplichtig is heeft ook een CLB-attest nodig en moet ook de regelgeving van leerplichtige kinderen volgen!

Voor het schooljaar 2018-19 zijn volgende plaatsen nog beschikbaar in de kleuterschool. (update 3 september 2018)

Geboortejaar Klas Max. aantal Inschrijvingen die nog mogelijk zijn (vrije plaatsen)

2016 Peuterklas 40 4

2015 1ste kleuterklas 40 7

2014 2de kleuterklas 40 9

2013 3de kleuterklas 40 8

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn volgende plaatsen nog beschikbaar in de lagere school. (update 18 september 2018)

Klas Maximum aantal Inschrijvingen die nog mogelijk zijn (vrije plaatsen)

1ste leerjaar 40 5

2de leerjaar 41 3

3de leerjaar 41 1

4de leerjaar 42 0

5de leerjaar 40 2

6de leerjaar 43 0


VOOR HET SCHOOLJAAR 2019-2020

Op basis van de regelgeving hebben de Kampenhoutse basisscholen hun capaciteit vastgelegd. Voor onze school is dat 40 kleuters per geboortejaar en 40 leerlingen per leerjaar. Dit geeft een totaal van 160 kleuters en 240 leerlingen.

Alle kinderen geboren in het jaar 2017 of vroeger kunnen ingeschreven worden vanaf onderstaande data zolang de capaciteit niet bereikt is.

1. Ouders die al kinderen op school hebben krijgen voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) inschrijven vanaf vrijdag 1 maart 2019.

Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

2. Kinderen van personeel (KvP) krijgen voorrang en kunnen hun kind inschrijven vanaf vrijdag 15 maart 2019.

3. Alle andere kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf vrijdag 29 maart 2019.

Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 3 december 2017 t.e.m. 31 december 2017. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 2 september 2020.

Als de capaciteit van 40 kinderen bereikt is, kan u uw kind niet meer inschrijven.

UITZONDERINGEN:

De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 40) als een kind een jaar overdoet of versnelt, als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs en als het een inschrijving is van een meerling.

Kinderen van het geboortejaar 2016 zijn en die dit jaar nog instappen of pas in september 2019 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Instapdagen voor peuters en kleuters:

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Maandag 2 september 2019 (begin nieuwe schooljaar) (geboren vóór 3 maart 2017)

Maandag 4 november 2019 (na de herfstvakantie) (geboren vóór 5 mei 17)

Maandag 6 januari 2020 (na de kerstvakantie) (geboren vóór 7 juli 17)

Maandag 3 februari 2020 (geboren vóór 4 augustus 17)

Maandag 2 maart 2020 (na de krokusvakantie) (geboren vóór 3 september 17)

Maandag 20 april 2020 (na de paasvakantie) (geboren vóór 19 oktober 17)

Maandag 25 mei 2020 (na O.-H.-Hemelvaart) (geboren vóór 26 november 17)

Dinsdag 1 september 2020 (eerste schooldag 20/21) (geboren tot 31 december 17)

Vooraf kunt U samen met uw kindje naar de openklasdag komen om kennis te maken op :

Donderdag 29 augustus 2019 tussen 18.30 uur en 20.30 uur.

Op de volgende woensdagen tussen 9 en 11 uur: 23/10, 18/12, /1, 19/2, 1./4 en 20/5.

......... augustus 2020 tussen 18.30 en 20.30 uur.

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het schooljaar instappen.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.

Kinderen die een jaar te vroeg naar de lagere school komen en dus nog niet leerplichtig zijn, hebben daarvoor een attest nodig van het CLB. Zij moeten dan wel de regelgevingen van een leerplichtig kind volgen o.a. in de verplichte aanwezigheid op school. Een kind dat een jaar te lang in de kleuterschool blijft en reeds leerplichtig is heeft ook een CLB-attest nodig en moet ook de regelgeving van leerplichtige kinderen volgen!