Kontakt

Chalmersspexet Vera

Mitt Rum, Emil Oförvägen 1A, 412 58 Göteborg


Directeur

Jesper "Kool-Aid" Hagberg

directeur@vera.chalmersspexet.se

Casseur

casseur@vera.chalmersspexet.se

Turné

turne@vera.chalmersspexet.se

Media

Andreas "Klabbe" Johansson

media@vera.chalmersspexet.se

PR

pr@vera.chalmersspexet.se

Kalas

fest@vera.chalmersspexet.se