Estratègia Digital de Centre 

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mig termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. 

L'Estratègia Digital de Centre (EDC) és la planificació que fem per aconseguir els objectius. Consta de quatre fases: diagnosi, objectius, planificació i avaluació.

La Cultura Digital és el conjunt d'accions, procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre.