Vedruna pel futur

Fet per : Vedruna Immaculada

Benvolguts veïns i veïnes de l'escola Vedruna Immaculada. Som els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària i voldríem fer-vos arribar la nostra preocupació per la situació en què es troba el nostre planeta. Greta Thunberg, estudiant sueca de 15 anys, ha estat la pionera mundial en reclamar als nostres representants una actuació urgent per tal de millorar l'estat de la Terra.

ANIMEU-VOS A CUIDAR AMB NOSALTRES EL MEDI AMBIENT!

Tres quartes parts de la terra estan contaminades per culpa de l'home i la dona e infants. Fins que hi haurà un dia que no podrem evitar-ho ja que cada dia moltes persones contaminen molt, tiren plàstics al mar...Els animals es moren pels boscos cremats . Hem de fer alguna cosa al respecte com cuidar el medi ambient...cada vegada ens queda menys temps...