PLA ANUAL 2021-22

Benvinguda al nou curs

El Pla Anual és el conjunt de documents que recullen la informació del que hem planificat per aquest curs.

Oferim la informació en format digital, per tal que totes les famílies pugueu consultar-la i la tingueu a l'abast. Com sempre, estem a la vostra disposició pel que necessiteu.

Al menú de navegació de la part superior de la pàgina, podeu clicar l'etapa de la qual vulgueu consultar la informació.

En aquest pla també trobareu l'enllaç amb la pàgina web de l'escola que detalla tot el Protocol d'actuació en el marc de la pandèmia causada per la COVID-19.

Sigueu benvinguts/des al curs 21-22 i que tinguem bon curs!!!

Objectius del curs

Gestió i organització del centre

21_22_QUADRE_ORGANITZACIÓ_I_GESTIÓ_DEL _CENTRE

Aquest curs les 36 escoles que formem part de Vedruna Catalunya Educació iniciem nou objectiu educatiu triennal (2021-2024), el qual té com a fil conductor el CONCEPTE DE MIRADA.

Una mirada dirigida a l’interior d’un mateix, una mirada dirigida als “altres”, per finalment tenir una mirada diferent dirigida al món.

L’educació de la manera com ens mirem a nosaltres, de com mirem els altres i tot el que ens envolta és imprescindible per contribuir a la “humanització” del nostre alumnat.

Treballarem aquests aspectes de manera cíclica: començarem per una mirada cap a l’interior de cadascú, seguida d’una mirada als altres i finalment una mirada dirigida a l’entorn i al món.

Curs 2021-2022: MIRADES AMB SENTIT

Curs 2022-2023: Mirades humanes/Mirades des de la fraternitat

Curs 2023-2024: Mirades de servei


A la informació de cada cicle, trobareu la concreció que cada equip docent fa sobre l'objectiu triennal.

Aquest Pla anual ha estat aprovat pel Consell Escolar del Centre l’octubre de 2021