Información COVID-19

Colexio María Inmaculada - Vigo-


Estimadas familias.

Seguindo as indicacións e consellos da Xunta de Galicia habilitamos esta web informativa.

Nela iremos poñendo protocolos ou documentos informativos:


  1. Protocolo para familias

  2. Plan de continxencia"

  3. A escola con sentidiño

  4. Uso da máscara

  5. "Enquisa pola mañá"

  6. "Declaración responsable familias”