VILL DU BÖRJA STUDERA?

Självklart går det bra! Vi bedriver vår undervisning på distans istället för på plats med anledning av Regeringens rekommendation om att bedriva distansundervisning fr.o.m. 200318 p.g.a. Corona-viruset.

Du ansöker under fliken Ansökan eller här till höger.

Vi uppmanar alla att fortsatt vara försiktiga och inte vistas ute bland människor om man har symptom, även små. Var noga med handhygienen.

Detta gäller tillsvidare fram tills att vi får nya direktiv.

Välkommen till Lärcentrum Malung-Sälen.

Vi erbjuder utbildning inom SFI, kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, lärlingsutbildning samt särvux.

Vuxenutbildningen ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper som du behöver använda i ditt nuvarande yrke eller ger dig möjlighet att studera till en helt ny yrkeskarriär.

SFI står för Svenska för invandrare. Målet med SFI är att du som deltagare så snabbt som möjligt ska komma vidare i arbete eller fortsatta studier. För att vara behörig till SFI måste du ha svenskt personnummer och vara folkbokförd i Malung-Sälens kommun.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå och är anpassad efter vuxnas behov. Kursernas längd varierar från en till flera terminer beroende på dina förkunskaper i ämnet. Kurserna har löpande intag och examination, vilket innebär att du kan söka till dessa kurser när som helst.

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser och kräver att du har kunskaper motsvarande grundskola eller grundläggande nivå innan du kan söka gymnasiala kurser. Du kan välja mellan olika fristående kurser eller kurspaket.

Lärlingsutbildningen vänder sig till dig som vill ha en yrkesutbildning på gymnasienivå. Utbildningens omfattning kan vara mellan 1-4 terminer och minst 70 % av studierna genomförs på en arbetsplats. Du kan studera på hel-eller deltid. Upplägget av studierna är helt individuellt.

Yrkesvux riktar sig till personer som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning eller har behov av att ändra yrkesbana. Yrkesutbildningarna ska förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Man kan studera enstaka yrkeskurser eller en hel yrkesutbildning.

Kurserna inom Särvux motsvarar obligatoriska särskolan (grundsärskola) samt gymnasiesärskolans nationella program och gäller för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter. Alla studerande på Särvux får en individuell studieplan.

Behöver du komplettera dina betyg från grundskolan eller gymnasiet?

Saknar du behörighet till högre utbildning eller vill du byta yrkesinriktning?

Är du intresserad av att läsa en vuxenutbildning som leder till jobb?

Du kan välja om du vill läsa på hel- eller deltid, dag eller kanske distans.

Du kan söka nu, vi har löpande intag under hela året på enstaka kurser.


Vill du veta mer? Tag kontakt med:

Vägledare Ulrica Ädling tel. 0280-186 35 ulrica.adling@malung-salen.se eller

Rektor Per-Erik Hansson tel. 0280-186 33 pererik.hansson@malung-salen.se


Tips från oss:

TIPS!

Titta gärna på youtube-klippet till vänster.

Nu finns en utökad rätt att gå på komvux så att du kan bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan. Då kan det också bli lättare för dig att hitta jobbet du vill ha eller byta jobb? Kontakta din hemkommun så hjälper de dig att hitta rätt utbildning.


Läs på Lärcentrum Malung-Sälen

Följ oss på sociala medier: Facebook och Instagram