Läs på Lärcentrum Malung-Sälen

Följ oss på sociala medier: Facebook och Instagram

Lärcentrum Malung-Sälen erbjuder utbildning utifrån dina behov och förutsättningar. Du kan läsa enstaka kurser eller en hel utbildning.

>> Nu söker du kurser direkt på vår webbsida <<

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig med att upprätta en individuell studieplan utifrån dina mål och förutsättningar.

SFI står för Svenska för invandrare. Målet med SFI är att du som deltagare så snabbt som möjligt ska komma vidare i arbete eller fortsatta studier. För att vara behörig till SFI måste du ha svenskt personnummer och vara folkbokförd i Malung-Sälens kommun.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå och är anpassad efter vuxnas behov. Kursernas längd varierar från en till flera terminer beroende på dina förkunskaper i ämnet. Kurserna har löpande intag och examination, vilket innebär att du kan söka till dessa kurser när som helst.

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolans kurser och kräver att du har kunskaper motsvarande grundskola eller grundläggande nivå innan du kan söka gymnasiala kurser. Du kan välja mellan olika fristående kurser eller kurspaket.

Lärlingsutbildningen vänder sig till dig som vill ha en yrkesutbildning på gymnasienivå. Utbildningens omfattning kan vara mellan 1-4 terminer och minst 70 % av studierna genomförs på en arbetsplats. Du kan studera på hel-eller deltid. Upplägget av studierna är helt individuellt.

Yrkesvux riktar sig till personer som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning eller har behov av att ändra yrkesbana. Yrkesutbildningarna ska förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Man kan studera enstaka yrkeskurser eller en hel yrkesutbildning.

Kurserna inom Särvux motsvarar obligatoriska särskolan (grundsärskola) samt gymnasiesärskolans nationella program och gäller för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter. Alla studerande på Särvux får en individuell studieplan.


Behöver du komplettera dina betyg från grundskolan eller gymnasiet?

Saknar du behörighet till högre utbildning eller vill du byta yrkesinriktning?

Är du intresserad av att läsa en vuxenutbildning som leder till jobb?

Du kan välja om du vill läsa på hel- eller deltid, dag eller kanske distans.

Du kan söka nu, vi har löpande intag under hela året på enstaka kurser.


Vill du veta mer? Tag kontakt med:

Vägledare Ulrica Ädling tel. 010-121 98 51 ulrica.adling@vduf.se eller

Rektor Karin Ek Lissbol tel. 0280-186 33 karin.ek-lissbol@vduf.se


Intresserad? Klicka på bilden för mer information.

Tips från oss:

TIPS!

Titta gärna på youtube-klippet till vänster.

Nu finns en utökad rätt att gå på komvux så att du kan bli behörig till högskolan eller yrkeshögskolan. Då kan det också bli lättare för dig att hitta jobbet du vill ha eller byta jobb? Kontakta din hemkommun så hjälper de dig att hitta rätt utbildning.


Lärcentrum Malung ingår sedan 2017-01-01 i Västerdalarnas Utbildningsförbund, VDUF,

tillsammans med Lärcentrum Vansbro, Malung-Sälens gymnasieskola och Vansbro Utbildningscenter.