zorg op onze school

Wij zijn een KiVa-school en zetten sterk in op sociale vaardigheden.

Onze zorgwerking

De Octopusclub

Samenwerking met VCLB Gent