ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปกิจกรรม

ประกาศยกเลิกการอยู่เวรยามรักษาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือผู้แจ้ง

https://bit.ly/3oYJd2m

คู่มือผู้รับแจ้ง

https://bit.ly/3QcSuj3


ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

1.ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดประลองและทดสอบวงจรรถยนต์ไฟฟ้าพื้นฐาน (Electric Vehicle Fundamental Training) พร้อมซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ จำนวน 1 ชุด

2.ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำรวจแผนที่ และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
เอกสารที่แนบมา : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

เอกสารที่แนบมา 2 : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2 

ข่าวสารภายนอก

เว็บเพจ Facebook แผนกวิชาช่าง