วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://pay.uttc.ac.th/index.php

หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ รายละเอียดการรับสมัครแนบท้ายนี้ https://drive.google.com/.../11g7Nbyp-c3txUsG-Psl.../view...

สอบถามเพิ่มได้ที่ งานทะเบียน 055-412917 ต่อ 2

ประกาศยกเลิกการอยู่เวรยามรักษาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์/รูปกิจกรรม

คู่มือผู้แจ้ง

https://bit.ly/3oYJd2m

คู่มือผู้รับแจ้ง

https://bit.ly/3QcSuj3


ข่าวประกวดราคา

ข่าวรับสมัครงาน

1.ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดประลองและทดสอบวงจรรถยนต์ไฟฟ้าพื้นฐาน (Electric Vehicle Fundamental Training) พร้อมซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ จำนวน 1 ชุด

2.ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสำรวจแผนที่ และสำรวจเพื่อการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
เอกสารที่แนบมา : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

เอกสารที่แนบมา 2 : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2 

ข่าวสารภายนอก

เว็บเพจ Facebook แผนกวิชาช่าง