Maklumat Semasa & Perancangan Program Latihan Jangka Panjang (PLJP) 2017

Assalammualaikum wrt. wbt./selamat sejahtera/salam muafakat Johor

Y. Bhg. Dato'/Prof./Dr./Saudara,

MAKLUMAT SEMASA & PERANCANGAN STAF/CALON STAF MENGIKUTI PROGRAM LATIHAN JANGKA PANJANG (PLJP) BAGI STAF AKADEMIK TAHUN 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Universiti sedang dan sentiasa berusaha memperbanyakkan bilangan staf akademik dengan ciri-ciri berikut:

(a) berkelulusan PhD

(b) mempunyai kelayakan profesional (bagi bidang yang berkaitan)

(c) mempunyai pengalaman ikhtisas dalam bidang masing-masing


Bagi menjayakan agenda ini, pihak UTMLead selaku urusetia PLJP bagi staf akademik memohon bantuan dan kerjasama YBhg. Prof. untuk menyedia dan mengemukakan maklumat sedia ada dan maklumat perancangan staf akademik di Fakulti/Sekolah/Akademik saudara yang telah dan akan mengikuti PLJP Tahun 2017 (meliputi Cuti Belajar, Cuti Sabatikal, Post-Doctoral dan Latihan Ikhtisas). Perancangan ini perlu dibuat berdasarkan keperluan bidang pengkhususan staf akademik dan pelan penggantian di Fakulti/Sekolah/Akademik masing-masing. Sila gunakan link di tab Faculties untuk akses ke Lampiran 1-6 . Akses bagi setiap fakulti adalah pada Dekan, semua ketua jabatan dalam fakulti dan penolong pendaftar fakulti (sila lihat di tab access list). Password akses adalah password utm email. Mohon masukkan maklumat yang diperlukan sebelum 9 April 2017.


Pengarah Kanan

UTMLead

UTM JB

------------------------------------------------------

enquiry e-mail: shafizah@utm.my

enquiry tel: 07-5537879