Hur kommer man åt den här "Elevportalen" hemifrån?

Gå till www.tyreso.se och sedan till fliken "Förskola & skola"

Kolla sedan knappen Elevportalen.