Aktuellt

KIL teampilotträff förskola

Torsdag den 20/2 är det teampilotträff för teampiloter i förskolan, vi träffas i Sessionssalen, kl. 8.30-12.00.

Implementeringen av Lpfö 18 fortsätter och vi har kommit fram till avsnittet ”Kommunikation och skapande”. Under förmiddagen läggs fokus på begreppet adekvat digital kompetens.

Kl. 11.30-12.00 ges möjlighet för rektor och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på förskolan.

Välkommen!

KIL teampilotträff för förskoleklass

Tisdag den 18/2 är det teampilotträff för teampiloter i förskoleklass, vi träffas i Sessionssalen, kl. 13.00-16.00.

Temat för träffen är ”Extra anpassningar och särskilt stöd i förskoleklass”. Vi vill att ni tar med er artikeln ni fick vid den senaste träffen, ”Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd i förskoleklass”.

Välkommen!

KIL teampilotträff för fritidshem

Tisdag den 18/2 är det teampilotträff för teampiloter i fritidshem, vi träffas i Sessionssalen, kl. 8.30-11.40.

Nulägesanalys kommer att utgöra grunden för förmiddagens arbete. Det är viktigt att ta avstamp i det systematiska kvalitetsarbetet och formulera tydliga mål och vad problemformuleringen ska leda till.

Välkommen!


Fira modersmålsdagen 21 februari!

Programmet i sin helhet hittar ni på Insidan . Lärare kan boka filmvisning för sina elever och alla kan ta del av utställning, pjäser, dikter, ansiktsmålning, öppen scen mm!


Var med och håll Partille rent i vår!

I Partille inbjuder vi förskolor och grundskolor F-5 att delta. Ni anmäler ert deltagande senast den 1 april på www.hsr.se/vihallerrent. Alla anmälda förskolor, skolor får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och digitalt pedagogiskt material. Materialet skickas direkt till deltagande förskola/skola.

Läs mer:

Inblick - Håll Partille rent

Vid frågor maila till sofia.jensen@partille.se


Föreläsning kring säkerhet på internet!

Kulturstiftelsen Change Attitude kommer och berättar om lärospelet Parkgömmet de gjort för 8-10åringar för att öka riskmedvetenheten på nätet med fokus på grooming, gränssättning och rättigheter. Innehållet lämpar sig särskilt för lärare på fritidshem samt elevhälsa. Föreläsningen kommer att hållas på Furulunds skola tisdag 3 mars kl. 9.30-10.30.


Hör av er till frida.linden@edu.partille.se för frågor.Intro för nyanställda i förskolan

Du som är ny pedagog i förskolan är välkommen på en introduktion i de digitala system (Unikum, Skola24, Office 365 mfl) du använder som pedagog i Partille kommun. Introduktionen hålls i Partille Makerspace i Kulturum, ovanför biblioteket och det finns två tider att välja på torsdag 6 februari:

Anmäl dig här

Intro för nyanställda i skolan

Välkommen på en introduktion i de digitala system (Google Suite, Unikum, Skola24 mfl) du använder som pedagog i Partille kommun. Utbildningen hålls i Partille Makerspace i Kulturum, ovanför biblioteket och det finns två tider att välja på torsdag 6 februari:

Anmäl dig här

Skolan och digitaliseringen – öppen föreläsning

Onsdag 22 januari kl. 13 -15 föreläser Catarina Player-Koro på Kulturum för ikt-pedagoger och andra intresserade lärare och skolpersonal kring:

Skolan och digitaliseringen – om övertro, besvikelse och möjligheter.

Över tid har många satsningar gjorts för att utveckla skolan med digital teknik. Hur har utvecklingen sett ut? Vad kan vi utifrån forskning lära oss av dessa satsningar? Vilka erfarenheter kan vi ta med oss? Kan vi hitta en balans mellan överdriven tilltro till digital teknik och en hållbar digitaliserad skolutveckling?

Docent. Catarina Player-Koro är filosofie doktor i tillämpade informationsteknologier och docent i Pedagogisk Arbete. Hennes kunskapsintresse är kritiska policystudier där informationsteknologier och då främst dess påverkan på skolans innehåll och undervisningens form och styrningen av utbildningssystemet. Hon bedriver även forskning om policyeffekter där studier av lärarutbildningen och av effekter av karriärstegsreformen är exempel.

Anmäl dig till föreläsningen här senast 20/12 så att vi kan boka lämplig lokal. Vid frågor kontakta frida.linden@edu.partille.se.

Välkommen på LUA-träff för förskola


LUA-träff förskolan 29 januari kl. 08:30-11:00 i Sessionssalen, Kommunhuset. Anmäl dig här senast 24 januari.

KIL teampilotträff skola

Vi ses torsdag den 30/1 kl. 13-16.30 i Sessionssalen på kommunhuset!

Eftermiddagen kommer att ägnas åt uppföljningen av uppgiften kring samtalsstruktur och sammanhangsmarkeringar och hur det kollegiala lärandet kan utvecklas vidare. Vi kommer även att få höra mer om tre forskningsprojekt som undersökt NO-didaktik, hemmasittare och tolkning av mutimodala texter. Forskarnas presentationer visar på aktuell forskning av relevans för skolan och ger inspiration och idéer till att tänka på egna projekt som kommer att kunna utformas i samråd med universitetet.

Anmäl dig här


Läs och rösta i Partille Stories

Nu är årets finalister utsedda och det är dags att läsa/lyssna/titta på alla fantastiska bidrag. Gå till den här sidan, njut och tänk och rösta sedan senast 6 december på din favorit!

KIL teampilotträff för förskoleklass och fritidshem

Tisdagen den 26/11 är det dags för teampilotträff för teampiloter i förskoleklass och fritidshem!

Förskoleklassens teampiloter träffas i rum Öjersjö 1-3, kl. 8.30-11.30

Fritidshemmets teampiloter träffas i Sessionssalen, kl. 8.30-11.30.

Kl. 11.30-12.00 ges möjlighet för rektor och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på skolan.

Välkommen!

KIL teampilotträff förskola

Vi ses tisdagen den 19/11 kl. 8.30-12.00 i Sessionssalen på kommunhuset!

Under förmiddagen kommer vi att på olika sätt fortsätta bearbeta frågor kring barns lek och pedagogens roll i barnens lek. Vid förra träffen fick ni med en fråga att fundera över till den 19/11 som vi ska jobba vidare med när vi ses. Vi har omformulerat frågan något men innebörden är den samma, ”Vilka metoder och strukturer använder du för att bidra till barns lek?

Kl. 11.30-12.00 ges möjlighet för rektor och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på förskolan.


"1000-tals lyktor"

Välkomna att delta i årets installation ”1000-tals lyktor” i samband med Internationella barndagen!

Fredag den 22 november tänds tusentals lyktor under samma himmel samma kväll på flera platser runt om i hela Sverige. Det är andra året i rad som 1000-tals lyktor arrangeras i Partille.

Fredrika, förskollärare på Finngösa förskola och Love, förskollärare på Sotenäs ansvarar för organisationen och logistiken kring detta event.

Syftet med installationen ”1000-tals lyktor” är att visa på att barnen ska få ta plats och synas i det offentliga rummet för att barn är viktiga! Vi hoppas självklart att så många barn som möjligt kommer tillsammans med sina familjer, säger Fredrika.

Fredag den 22 november kl. 18:00 samlas vi i Stadsparken för att tillsammans tända våra lyktor! Personal fraktar och tänder lyktorna, barnen kommer i lugn och ro och beskådar lyktorna och deltar i ceremonin.

Har du några frågor tveka inte att kontakta Fredrika eller hennes kollega Love.

Intresseanmälan skickas också till Fredrika och Love.

fredrika.biornerud@edu.partille.se

love.stalstedt@edu.partille.se

Teampilot grundskola

Torsdag 21 november kl. 8.30-12 är det dags för nästa Teampilot-träff, i Sessionsalen i Kommunhuset. Vi arbetar vidare med att få större förståelse för vad Kollegialt lärande är, vilka teorier det grundar sig på och hur det kan användas på träffar och i vardagsarbetet för att driva utvecklingsarbete. Ingrid Nordblom inleder och sedan blir det grupparbete med samtalsövningar.

Anmäl dig på länken här så att vi kan organisera grupper och fika.Ansök om att få ett lärande besök

vt 2020

ALP handlar om att utmana, utmanas och lära tillsammans med kollegor från andra verksamheter. Nu har ni chans att få ett lärande besök till er skola eller förskola! Under våren 2020 erbjuder vi ALP-besök v. 10-11.

Använd ALP som ett verktyg i ert systematiska kvalitetsarbete för att få en förståelse för var ni är NU och HUR ni kan ta er vidare. Ni får möjlighet att reflektera och lära tillsammans, med barnens och elevernas lärande och utveckling i fokus. Ett ALP-besök innebär att en grupp pedagoger besöker er under två veckor för att belysa det pågående arbetet kring era mål. ALP har ett styrkebaserat förhållningssätt och observatörerna speglar, stärker och utmanar er i lärande samtal och i arbetslagets gemensamma återkoppling. Ett ALP-besök ska skapa drivkraft och energi till ert fortsatta arbete!

Mer information hittar du HÄR

Skicka intresseanmälan till ingrid.nordblom@partille.se


InPrint 3 - för dig som vill skapa material med bild- och symbolstöd till din undervisning

I Partille har vi kommunlicens på InPrint 3, som alla pedagoger med tillgång till en PC har möjlighet att ladda ned.

I InPrint 3 ingår symbolbasen Widgitsymboler med fler än 14 000 symboler inom olika ämnesområden som passar både barn och vuxna. Du kan också enkelt lägga till och använda dina egna bilder och fotografier. I InPrint 3 visas symboler automatiskt när du skriver. Vid behov kan du ändra text till symbolen, välja att använda symbolen utan text eller skriva med enbart text. Du kan även byta färg och hudfärg i symbolen.

Programmet innehåller fler än 140 mallar för att skapa olika typer av bildstöd, men du kan också enkelt göra helt egna layouter med hjälp av text- och symbolramar, rutnät, linjer, pratbubblor och bilder/symboler.

För att få en utbildning i hur du använder programmet, vänd dig till din rektor som kan ansöka via Insidan. Vid frågor kontakta hilda.ellborg@partille.se.

KIL teampilotträff förskola

Vi ses torsdagen den 3/10 kl. 8.30-12.00 i Sessionssalen på kommunhuset!

Agendan för förmiddagen är fortsatt implementering av Lpfö18 och vi lägger fokus på ”Förskolans uppdrag” och då specifikt avsnittet ”Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande”. Fundera gärna över hur du tänker kring barns lek och din egen roll i barnens lek?

Kl. 11.30-12.00 ges möjlighet för rektor och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på förskolan.


KIL teampilotträff förskoleklass

Tisdagen den 1/10 är det dags för teampilotträff för teampiloter i förskoleklass!

Förmiddagen ägnar vi åt fortsatt arbete med att implementera kartläggningsmaterialet.

Vi träffas i kommunhuset i rum Öjersjö 1-3, kl. 8.30-11.30. KL. 11.30-12.00 ges möjlighet för rektor och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på skolan.


Delta i Code Week - Bredda din undervisning i digital kompetens

Nu står European Code Week för dörren (5-20e oktober) och vi har samlat resurser och halvfärdiga lektionsupplägg som går lätt att anpassa till just din verksamhet. Mer om det här: https://sites.google.com/utb.partille.se/digitalkompetens/code-week

Code Week är en årlig tradition runt om i Europa som 2018 omfattade 10% av Europas förskolor och skolor. Målet är att motivera flera skolor och lärare att testa på nya sätt att undervisa med digitala verktyg. I Partille satsar vi högt och hoppas på att 100% av våra elever ska få prova på någon ny dimension av digital kompetens. Därför har vi samlat sex färdiga upplägg som du kan plocka fram och köra eller bygga vidare på som du vill.

Den 18/9 och 2/10 har vi öppet i Makerspace (i Kulturum) för dig som vill ha handfast hjälp att gå igenom verktygen innan du kör med dina elever. Vi öppnar 15.00 och kör så länge som det finns folk som är intresserade.

Anmäl er till Partille Stories

I årets omgång är temat Äventyr och vi rekommenderar digitala verktyg. Läs mer här och anmäl er till kick-offen 4 september!

Välkommen på LUA-träff för förskola, grundskola och gymnasium

LUA-träff förskolan 25 september kl. 08:30-11:00 i Sessionssalen, Kommunhuset. Anmäl dig här senast 17 september.

LUA-träff grundskola och gymnasium 19 september kl. 14:30-16:00 i Makerspace, Kulturum.

Förvaltningsövergripande utvecklingsträffar 20 augusti

 • Clio workshop i Kulturum för alla pedagoger. För att alla ska ha möjlighet att gå blir det ett pass på förmiddagen och ett på eftermiddagen.
 • Ämnesworkshopar för praktisk-estetiska ämnen och NO
 • Föreläsning/workshop i kartläggningsmaterial för förskoleklass
 • Introduktion för nyanställda i digitala system

Se detaljerat Program med tid och plats samt anmälningslänkar


Filmen om ALP - lärande besök

Äntligen klar och ute!

Se den här:

Testa Clio redan nu

From nästa läsår har Partille kommunlicens på Clios digitala läromedel. Testa redan nu! Hade du ett provkonto sedan innan fungerar den inloggningen fortfarande, annars har du fått ett mail till din utb-adress med instruktioner.

Nytt närvarosystem på gång

På Insidan finns nu information till alla anställda angående vårt nya närvarosystem Skola 24. Där finns t ex instruktionsfilmer och manualer för pedagoger. Läs mer här.

KIL teampilotträff förskoleklass och fritidshem

Tisdagen den 7/5 är det dags för teampilotträff för teampiloter i förskoleklass och fritidshem!

Förskoleklassens teampiloter:

Rum Öjersjö kl. 8.30-11.30.

Programmet för förmiddagen är Läsa, skriva, räkna garantin och uppföljning av "Hitta matematiken". Gruppdiskussioner utifrån kartläggningsmaterialen. Vi vill att ni tar med er Skolverkets "Hitta matematiken" och "Hitta språket".

Fritidshemmets teampiloter:

Sessionssalen kl. 8.30-11.30.

Vi fortsätter att fokusera på situationsstyrt lärande. Vid förra träffen bad vi er att ni skulle diskutera på era enheter hur ni ser på situationsstyrt lärande och delge varandra exempel, ”ta med” er dessa tankar till detta tillfälle.

Kl. 11.30-12.00 ges möjlighet för rektor och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på skolan.

Debattkväll i Ungdomens hus!

Det har nu blivit en god tradition att på våren låta våra ungdomars förslag presenteras och bli bemötta av Partilles lokala politiker. Lärare och högstadieelever har jobbat med lokala frågor och retorik och fått besök av en språkvetare som hjälpt dem förbereda sig för sin muntliga framställning. Klasserna har sedan spelat in sina förslag och valt ut sitt bästa och viktigaste förslag till debattkvällen. Onsdag 24 april kl. 18 ses vi därmed i Ungdomens Hus och ämnen kring trygghet, fritid och psykisk hälsa kommer att presenteras och debatteras. Som moderator har vi äldre Partille-elever samt Teddy Paunkoski. Efter fika-pausen blir det tid för publikens frågor och förslag för att skapa ett bättre Partille. Välkomna!

Clio bäst i test!

Efter sammanställning av utvärderingar från referensgrupper, lärare och elever har vi nu beslutat att skriva avtal på kommunlicens med Clios digitala läromedel. Det ansågs ha mest bredd och djup ämnesmässigt och stora möjligheter till planeringsstöd för lärare och individuella anpassningar för elever. Det finns dessutom stort utbud för elever med svenska som andraspråk samt goda möjligheter till uppföljning och bedömningsunderlag.

I nuläget ingår svenska, svenska som andraspråk, engelska, förberedelseklass samt alla NO- och SO-ämnen. Moderna språk och matematik är på ingång. Materialet vänder sig till år 4-9.

Vi arbetar nu för att de som önskar ska kunna få tillgång till materialet redan nu så att man som pedagog får en god inblick. Givetvis planerar vi också in workshops och införandestöd för att komma igång nästa läsår.

KIL teampilotträff förskola

Torsdag 11/4 kl. 8.30-12.00 i Sessionssalen på kommunhuset!

Vi startar förmiddagen med Lpfö18 och ett särskilt fokus på förskolans värdegrund. Mellan kl. 10.45 till 11.30 kommer Lisbeth Sevholt och Hilda Ellborg att berätta om förskoleklassens kartläggningsmaterial som blir obligatoriskt till hösten 2019, ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”. Kl. 11.30-12.00 ges möjlighet för förskolechef och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på förskolan.

KIL teampilotträff skola

Den här gången ses vi tisdag 9 april på eftermiddagen, 13-16.30, och kommer att titta mer på hur de praktiknära forskningsprojekten har fortlöpt under året, fundera vidare kring Allmänna råden och dokumentation samt lyfta det systematiska kvalitetsarbetet. Som vanligt är sista halvtimmen avsatt för teampilot+rektor på respektive skola. Anmäl dig här .

Chromebook för lärare

Det är nu klart att det blir en pilot angående Chromebooks för lärare nästa läsår. För den intresserade finns alltså möjligheten att istället för en PC ha en Chromebook om verktyg i sitt arbete. Redan 15 april vill vi ha intresseanmälan, så det är snabba ryck. Läs mer här!

Utvärdering digitala läromedel

Vi närmar oss slutet på vår testperiod av digitala läromedel. Utvärdering sker bla i referensgrupper och av IKT-pedagoger men vi vill att alla som provat något/några av de fem stora vi haft test på fyller i utvärderingsformulären så att vi har gott om underlag inför beslutet. Sprid även till eleverna förstås. Vid frågor, hör av er till frida.linden@edu.partille.se.

Ansök om att få ett lärande besök vt 2019

ALP handlar om att utmana, utmanas och lära tillsammans med kollegor från andra verksamheter. Nu har ni chans att få ett lärande besök till er skola eller förskola! Under hösten 2019 erbjuder vi ALP-besök v. 40-41.

Använd ALP som ett verktyg i ert systematiska kvalitetsarbete för att få en förståelse för var ni är NU och HUR ni kan ta er vidare. Ni får möjlighet att reflektera och lära tillsammans, med barnens och elevernas lärande och utveckling i fokus. Ett ALP-besök innebär att en grupp pedagoger besöker er under två veckor för att belysa det pågående arbetet kring era mål. ALP har ett styrkebaserat förhållningssätt och observatörerna speglar, stärker och utmanar er i lärande samtal och i arbetslagets gemensamma återkoppling. Ett ALP-besök ska skapa drivkraft och energi till ert fortsatta arbete!

Mer information hittar du HÄR

Skicka intresseanmälan till ingrid.nordblom@partille.se


Praktiknära forskning

Alla pedagoger har nu möjlighet att ansöka om att bedriva praktiknära forskning nästa läsår. Till hösten kommer nya projekt att startas upp tillsammans med Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs Universitet och frågorna ska vara sådana som kommer direkt från lärarnas undervisningsvardag. Ansökningarna mailas senast 31 mars till marika.abrahamsson@partille.se. Ansökan hittar du här

KIL - specialpedagogik

Välkommen till vårens första träff torsdag den 7 mars kl 8.30-12.00 i kommunhuset i konferensrum Öjersjö.

Vårens träffar ägnar vi åt Tillgängliga lärmiljöer kopplat till specialpedagogens roll. Vid första träffen kommer specialpedagoger från SPSM att föreläsa kring ämnet, som utgångspunkt för våra samtal.

Eva Andersson från kvalitet stöd och utvecklingsenheten kommer också att presentera nya rutiner för Stödinsatser till barn och elever med hörselnedsättning eller ljudöverkänslighet i förskola och skola.


Kalejdoskopvecka

Kulturskolan bjuder på workshops och föreställningar. Man kan boka föreställningar på plats på skolan eller ta sig till Kulturum för en kulturupplevelse, från förskolan till gymnasiet och gratis förstås. Läs mer här !

Var med och håll Partille rent i vår!

I Partille inbjuder vi förskolor och grundskolor F-5 att delta. Ni anmäler ert deltagande senast den 24 mars på www.hsr.se/vihallerrent. Alla anmälda förskolor, skolor får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och digitalt pedagogiskt material. Deltagare får hämta materialet i Kundcenter, kommunhuset vecka 14-16.

Läs mer:

https://sites.google.com/utb.partille.se/pedagogpartille/inblick/h%C3%A5ll-partille-rent

Vid frågor maila till sigbritt.andreasson@partille.se

Mindfulness - Medveten närvaro

Workshop för skolpersonal inom grundskolan F-6

Allt fler barn och ungdomar lider av stressrelaterade besvär och psykisk ohälsa. Kursen ger dig som pedagog enkla verktyg att använda i klassrummet för korta stunder av återhämtning under skoldagen. Träning i mindfulness hjälper oss att hantera stressfyllda situationer och att bättre förstå våra känslor. Med dig från kursen får du ett kurskompendium samt ljudfiler som du enkelt kan använda med dina elever.

Tid: Onsdagen den 13 mars klockan 14.30-17.30

Plats: Kulturum, Sal K 31

Kostnad: 200: - debiteras varje skola efter kursen (100:- vid utebliven deltagare)

Anmälan senast 6 mars till kiyoga.nu@gmail.com (Ange vilken skola du kommer ifrån vid anmälan)


Skrivardag för finalisterna


Tisdag 19/2 ses närmare 50 barn i Ungdomens hus i Kulturum kl 9-14 för att få coachning av proffs i sitt skrivande. De representerade sin klass i årets omgång av Partille Stories och har alla skrivit finfina bidrag på temat Biografi. Under dagen delas de upp i mindre grupper och coachas av riktiga författare. Genom övningar, tips, läsning och förstås författarnas berättelser av hur de gör när de skriver sina böcker lär sig eleverna mer. I år tar Peter Gissy hand om de yngsta, Tove Berggren och Sara Beischer fyror och femmor, Kristoffer Cras de äldsta och så har vi Namdar Nasser som håller i en grupp på persiska.

Vid frågor maila frida.linden@edu.partille.seTeampilotdag förskoleklass och fritidshem 26 februari


Förskoleklassens teampiloter: Fortsatt arbete tillsammans med Lisbeth Sevholt och Hilda Ellborg kring det nya kartläggningsmaterialet för förskoleklassen, ”Hitta språket”. Rum Lexby kl. 8.30-11.30

Fritidshemmets teampiloter: Undervisning – arrangerat och situationsstyrt. Sessionssalen kl. 8.30-11.30. OBS! Tag med dator till träffen!

KL. 11.30-12.00 ges möjlighet för rektor och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på skolan.


Partillemodellen Engelska 2019


Välkomna på informationsmöte om Partillemodellens screening i engelska för åk 4!

Onsdagen den 6 mars kl. 14.30-15.30 Kommunstyrelserummet, Kommunhuset (information inför screeningen)

Torsdagen den 16 maj kl. 14.30-16.00 Kommunstyrelserummet, Kommunhuset (uppföljning, resultat mm)


OBS! Anmälan skall skickas senast den 27/2 respektive 8/5 till:

emma.raftegard@partille.se

Teampilotdag förskola 19 februari

Vi ses tisdagen den 19/2 kl. 8.30-12.00 i Sessionssalen på kommunhuset!

Temat för förmiddagen är förskolans nya Läroplan, Lpfö 18. Intentionerna med den nya läroplanen är den samma som innan att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och utifrån det har man gjort vissa förändringar, förtydliganden och tillägg.

Skolverket har gjort förändringar i både del 1 och del 2, dels vad gäller struktur och språk men också innehållsliga delar som t.ex. förskollärarens ansvar i undervisningen. Vi kommer att gå igenom förändringarna tillsammans för att sedan i grupper diskutera vidare vad dessa förändringar i läroplanen väcker för frågor.

Kl. 11.30-12.00 ges möjlighet för förskolechef och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på förskolan.

Vill du bli rörelseinspiratör för dina barn i förskolan/skolan!

Vi kör Miniröris 6 programmet en gång till för dig som arbetar med barn i åldrarna 3-6 år. Välkommen till Friskis&Svettis i Björndammen tisdagen den 26 februari klockan 13-16.30.

Anmälan dig till lotta@partille.friskissvettis.se senast fredagen den 15 februari. Skriv namn, förskola eller skola och mailadress på de som anmäler sig.

Läs mer här

Workshop i Chromex

När uppsatsdelen av de nationella proven nu ska skrivas digitalt behöver eleverna använda sig av Chromex för att skriva texterna på tillåtet sätt, utan tillgång till internet. Som lärare kan du läsa mer här och för att lära dig alla finesser komma på workshop 19/2 kl. 16-17 i Partille Makerspace. Anmäl dig här!


Uppdaterade matriser

Skolverkets bedömningsstöd uppdaterades sommaren 2018 och med anledning av det är nu även våra matriser "Bedömningsstöd läsutveckling" för år 1-3 i Unikum ändrade.

Ändringarna slår igenom automatiskt även för eleverna som redan tilldelats matriserna. Har ni frågor kring detta kontakta läs- och skrivutvecklare carina.ersman.lindstrom@edu.partille.se


Ansök om att få ett lärande besök vt 2019

ALP handlar om att utmana, utmanas och lära tillsammans med kollegor från andra verksamheter. Nu har ni chans att få ett lärande besök till er skola eller förskola! Under våren 2019 erbjuder vi ALP-besök v. 9-10.

Använd ALP som ett verktyg i ert systematiska kvalitetsarbete för att få en förståelse för var ni är NU och HUR ni kan ta er vidare. Ni får möjlighet att reflektera och lära tillsammans, med barnens och elevernas lärande och utveckling i fokus. Ett ALP-besök innebär att en grupp pedagoger besöker er under två veckor för att belysa det pågående arbetet kring era mål. ALP har ett styrkebaserat förhållningssätt och observatörerna speglar, stärker och utmanar er i lärande samtal och i arbetslagets gemensamma återkoppling. Ett ALP-besök ska skapa drivkraft och energi till ert fortsatta arbete!

Mer information hittar du HÄR

Skicka intresseanmälan snarast till ingrid.nordblom@partille.se


Partille Talks Debattkväll

Som tidigare år planerar vi en debattkväll i Ungdomens hus i vår där högstadieelever får möta lokala politiker och framföra sina förslag och tankar.

Vi vill att ungdomarnas röster ska höras och i år är temat trygghet, fritid och psykisk hälsa. Som lärare arbetar du med muntlig framställning i din klass och får ett gratis besök av en retorikexpert för att inspirera eleverna. I klassen spelar ni sedan in tal utifrån deras förslag och väljer ut ett som får representera klassen på debattkvällen. Är du intresserad av att vara med, maila frida.linden@edu.partille.se för mer information!

Till dig som tar emot lärarstudenter och/eller är intresserad av att bli lokal lärarutbildare

Välkommen till en eftermiddag där VFU-frågor står i centrum! Onsdag den 30 januari kl 14.00-16.30 träffas vi i Sessionssalen i Partille kommunhus.

Som lokal lärarutbildare har du en viktig roll för blivande lärare. Vi bjuder därför in till en eftermiddag med syfte att utveckla, utbyta idéer och erfarenheter kring handledaruppdraget.

Vid den här träffen utgår vi från ett projekt, som under ett år bedrivits mellan Göteborgs universitet och tre grundskolor i Göteborg med omnejd, där Oxledsskolan här i Partille varit en av skolorna. Projektet har pågått under ett drygt år och syftet är att höja kvaliteten på den lokala lärarutbildningen samt öka samarbetet mellan lokala lärarutbildare och lärarutbildningen på Göteborgs universitet. Arbetet har ingått som en del i en forskningsstudie vid universitetet.

Eftermiddagens innehåll

Lisbeth Mårdstedt från GU berättar om bakgrund och forskning kring projektet. Marina Berg, Ann Lanroth och Maria Svedberg Lokala LärarUtbildare från Oxledsskolan delger sina erfarenheter. Därefter kommer vi att samtala i grupper utifrån:

- Observationsschema som underlag för handledande samtal under den verksamhetsförlagda utbildningen och

- Folder/policy för hur VFU-studenter tas emot på skolorna.

Anmäl ditt deltagande HÄR Har du frågor, kontakta ingrid.nordblom@partille.se

Digital intro för nyanställda

Alla nyanställda behöver en introduktion i de digitala system (Google Suite, Unikum, Dexter) som används som pedagog i Partille kommun. Utbildningen hålls i Partille Makerspace i Kulturum onsdag 9 januari och det finns tre tider under dagen att välja på:

Anmäl ny personal här


3-9/12: Hour of Code

På skolor och förskolor i Partille mellan 3-9/12 och på Partille Makerspace 5/12 kl. 16-17.

Hitta aktiviteter anpassade för alla åldrar och kunskapsnivåer här.

Varje år arrangeras Hour of Code, ett globalt initiativ för att avdramatisera programmering och på sikt kanske få fler att tänka sig en framtid inom programmering. I år är Hour of Code mellan 3e till 9e december och det är superlätt att delta: Avsätt bara en timma till att prova programmering.

Det finns mängder med aktiviteter framtagna särskilt för Hour of Code på alla nivåer - från totala nybörjare till fullfjädrade experter. Du kan testa själv eller ännu hellre tillsammans med dina elever. Naturligtvis finns alla verktyg tillgängliga året runt och det är inte helt otroligt att vad som börjar som ett test växter till ett stående inslag. Många av aktiviteterna nedan är perfekta att plocka fram för elever som snabbt blir klara, när man behöver byta plan och tröskelplanera en lektion eller när man märker att ens elever behöver ett avbrott en stund.

För den som verkligen vill ta tillfället i akt att fördjupa sig i programmering så arrangeras Hour of Code också på Partille Makerspace (i Kulturum, jämte biblioteket). Där är det extraöppet onsdag 5/12 kl.16-17.

Teampilotdag förskola 27 november

Vi ses kl. 8.30-12.00 i Sessionssalen på kommunhuset!

Under förmiddagen kommer vi att få lyssna till Camilla Björklund som är professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Mellan 2015-2018 har Camilla varit projektledare för projektet FASETT – ”Förmågan att sinnligt erfara de tio första talen”. I projektet deltog förskollärare och förskolebarn i aktiviteter som syftade till att lägga en god grund för aritmetiska färdigheter. Resultaten visar på långsiktiga effekter och riktar uppmärksamheten på matematikundervisningens betydelse i förskolan, för varje barns lärande.

Under gruppdiskussionerna efter föreläsningen kommer vi att diskutera frågor kopplade till Camillas föreläsning.

Rösta i Partille Stories

Det är nu sjunde året som elever i Partille skriver texter på ett särskilt tema. Partille Stories innebär författarbesök, läsning för att förstå genren, planerande, digitalt redigerande, kamratrespons och tävling. I år är temat Biografi.

Elever från grundskola och grundsärskola, i alla åldrar, har som vanligt gjort ett fantastiskt arbete. Nu har ni fram till 3 december på er att läsa, fascineras, imponeras, glädjas, sörja och få en inblick i ett antal människors liv, alla med Partille-anknytning av något slag. Läs om gamla, kända, nyinflyttade, vanliga och ovanliga personer. Sprid texterna till så många som möjligt. Läs dem en gång till. Rösta sedan på din favorit. Det bidrag som får flest röster i sin kategori vinner ett särskilt besök till hela sin klass, där de får skapa nya storverk tillsammans.

Texterna hittar du på partillestories.se och mer info kring projektet på partille.se/partillestories.

Ansök om att få ett lärande besök vt 2019

ALP handlar om att utmana, utmanas och lära tillsammans med kollegor från andra verksamheter. Nu har ni chans att få ett lärande besök till er skola eller förskola! Under våren 2019 erbjuder vi ALP-besök v. 9-10.

Använd ALP som ett verktyg i ert systematiska kvalitetsarbete för att få en förståelse för var ni är NU och HUR ni kan ta er vidare. Ni får möjlighet att reflektera och lära tillsammans, med barnens och elevernas lärande och utveckling i fokus. Ett ALP-besök innebär att en grupp pedagoger besöker er under två veckor för att belysa det pågående arbetet kring era mål. ALP har ett styrkebaserat förhållningssätt och observatörerna speglar, stärker och utmanar er i lärande samtal och i arbetslagets gemensamma återkoppling. Ett ALP-besök ska skapa drivkraft och energi till ert fortsatta arbete!

Mer information hittar du HÄR

Skicka intresseanmälan till ingrid.nordblom@partille.se

KIL specialpedagogik 22 nov

Vi träffas torsdag den 22 november kl 8.30-12 i Sessionssalen i kommunhuset.

Detta tillfälle fokuserar vi arbetet med ”Att främja närvaro och förebygga långvarig frånvaro”. Vi börjar att ta del av regeringens betänkande, SAKNAD! – uppmärksamma elevers frånvaro och agera. Därefter ägnar vi oss åt Partilles rutiner för att registrera frånvaro och riktlinjer för att främja närvaro och förebygga problematisk frånvaro. Vi avslutar med att Elisabeth Byegård och Ingemar Lunnevi från Samverkansteamet berättar om sitt arbete kopplat till problematisk frånvaro

Vi varvar förmiddagens ”in-put” med samtal och erfarenhetsutbyte.

Anmäl dig HÄR så att vi vet hur många som kommer.


Teampilotdag förskoleklass/fritidshem 20 november


Vi ses tisdagen den 20/11 kl. 8.30-12.00 i Sessionssalen på kommunhuset!

Förskoleklassens teampiloter kommer tillsammans med Lisbeth Sevholt och Hilda Ellborg att prata om hur man arbetar språkutvecklande i förskoleklassen. Ni kommer även att titta på det nya kartläggningsmaterialet för förskoleklassen, ”Hitta språket”.

Fritidshemmets teampiloter fortsätter att arbeta med undervisning och den här gången med fokus på utvärdering och analys.

11.30-12.00 ges möjlighet för rektor och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på skolan.

Teampilot skola

Vi träffas torsdag 15 november kl 8.30-12 i sessionssalen, kommunhuset och fortsätter arbetet med praktiknära forskning och utveckling av undervisning. Läs mer om det här.

Träffen avslutas som vanligt med tid för teampilot och rektor kl 11.30-12.

Anmäl dig här så vi vet hur många som kommer.

Välkommen till:

Mindfulness - Medveten närvaro

Workshop för skolpersonal inom grundskolan F-6

Allt fler barn och ungdomar lider av stressrelaterade besvär och psykisk ohälsa. Kursen ger dig som pedagog enkla verktyg att använda i klassrummet för korta stunder av återhämtning under skoldagen. Träning i mindfulness hjälper oss att hantera stressfyllda situationer och att bättre förstå våra känslor. Med dig från kursen får du ett kurskompendium samt ljudfiler som du enkelt kan använda med dina elever.

Tid: Måndagen den 12 november klockan 14.30-17.00

Plats: Hörsalen i Kulturum

Kostnad: 200: - debiteras varje skola efter kursen (100:- vid utebliven deltagare)

Anmälan senast 5 november till kiyoga.nu@gmail.com (Ange vilken skola du kommer ifrån vid anmälan)Ansökan förstelärare 2019

Regeringen inrättade 2013 två karriärtjänster för lärare, förstelärare och särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Den statliga reformen omfattar alla skolformer utom förskolan. I nuläget finns 52 förstelärare och 1 lektor i Partille kommun och under våren rekryteras nu ytterligare förstelärare.

Sista ansökningsdatum är fredagen den 16 november.

Vem kan ansöka?

Är du lärare med anställning i Partille kommun och uppfyller kriterierna för förstelärare har du möjlighet att ansöka om en sådan tjänst.Då förvaltningens ambition är att ha en jämn spridning av förstelärare på våra skolenheter så söker vi i första hand förstelärare till följande skolenheter: Öjersjö Brunn åk F-3, Öjersjö Storegård, Lillegård skola, Ugglums skola åk F-5 och Björndammens skola åk F-4. Övriga lärare som är anställda i Partille kommun som uppfyller kriterierna för förstelärare är också välkomna att ansöka.

Ansökningsformulär och mer information hittar du på Insidan.


Lärorikt tisdag den 30 oktober

Nu är det dags igen! Tisdagen den 30 oktober får vi alla som arbetar med utbildning på olika sätt i Partille träffas på Lärorikt. En mötesplats där vi får möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper i inspirerande anda.

Förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasium, vuxenutbildning och kulturskola… Vi är många som har samma fokus i vårt arbete - att skapa de bästa förutsättningar för lärande. Temat för dagen är "Undervisning för alla".

Läs mer här


Testa nya digitala läromedel med eleverna

I höst testar vi nya digitala lärresurser från Liber och Digilär. Du når dem genom att logga in på https://ext-idp.skolon.com/a/partille med ditt utb-konto eller så använder du länken som ligger i Bokmärken för utb.partille.se.

I samband med detta har högstadieskolorna också fått halvklassuppsättningar av analoga NO-böcker från Liber.

För felrapportering använd denna länk. Läs mer om centrala digitala resurser här

Bli rörelseinspiratör för dina barn/elever

Tisdagen den 16 oktober kör vi Miniröris utbildning för dig som arbetar med 3-6 åringar och tisdagen den 23 oktober blir det Röris för dig som arbetar i årskurs F-5. Platsen är Friskis&Svettis i Partille.

Läs mer på inbjudan till Miniröris och Röris och lyssna gärna på Anders Hansen.

Centralt team med fokus på elevernas läs- och skrivutveckling

Har din skola frågor som rör elevens läs- och skrivutveckling? I Partille kommun finns ett team med kompetens inom specialpedagogik och logopedi. Vårt team arbetar förebyggande och främjande genom konsultation, handledning och utbildningsinsatser. Som en del i arbetet med att skapa en likvärdig skola för alla elever, pågår insatser för att varje skola skall kunna tillgodose behovet av kartläggning och uppföljning av elevens läs- och skrivutveckling, med syfte att finna rätt stödinsatser.

Alla elever har rätt att var delaktiga i en tillgänglig lärmiljö. Idag har vi tillgång till en mängd digitala lärverktyg där alla elever kan hitta sitt bästa sätt att lära och utvecklas. Är ni en skola som önskar få stöd i att finna digitala lärverktyg som kan passa er grupp, med fokus på läs och skriv?

Alla grundskolor i Partille kommun kan ansöka om stöd från vårt team. Ansvarig för ansökan på varje skola är Elevhälsoteamet i form av rektor och specialpedagog.

Mer information finner ni under fliken Utveckling & lärande – Läs, skriv & språkutveckling samt på Partilles Insidan: här

/ Hilda Ellborg (logoped) och Emma Räftegård (specialpedagog)

Teampilotdag förskola 2 oktober

Tisdagen den 2/10 är det dags för teampiloter i förskolan att träffas igen. Vi ses som vanligt i Sessionssalen på kommunhuset kl. 8.30-12.00. Kl. 11.00-12.00 ges möjlighet för förskolechef och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på förskolan.

Under förmiddagen kommer vi att fokusera på vår gemensamma utvecklingsresa ”Förskola 2.0 ”.

Teampilotdag förskoleklass/fritidshem 27september

Snart är det dags för läsårets första teampilotträff där vi nu för första gången samlar teampiloter för förskoleklass och fritidshem tillsammans. Förändringen grundar sig i att vi kan se stora vinster med att piloterna på respektive skola från förskoleklass och fritidshem lättare kan samverka kring de frågor som vi arbetar med på teampilotdagarna.

Temat för dagen är förändringar i Lgr11 i kapitel 1 och 2 gällande jämställdhet och könstillhörighet kopplat till undervisning. Vi kommer också att fundera kring vilket lärande som sker i vår undervisning.

Vi ses torsdagen den 27/9 kl. 8.30-12.00 i Sessionssalen på kommunhuset. Kl. 11.30-12.00 ges möjlighet för rektor och teampiloter att mötas kring hur man arbetar vidare på skolan.

Lärorikt- dags att anmäla sig


Nu är det dags igen! Tisdagen den 30 oktober får vi alla som arbetar med utbildning på olika sätt i Partille träffas på Lärorikt. En mötesplats där vi får möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper i inspirerande anda.

Förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasium, vuxenutbildning och kulturskola… Vi är många som har samma fokus i vårt arbete - att skapa de bästa förutsättningar för lärande. Temat för dagen är "Undervisning för alla".

Läs mer här


KIL - Specialpedagogik 25 september


Temat för första träffen är kvalitetsarbete kopplat till specialpedagogens roll.

Marika Abrahamsson ger inledningsvis en bild av systematiskt kvalitetsarbete och resultatuppföljning på förvaltningsnivå. Frida Lindén visar sedan hur Unikum kan användas som verktyg i kvalitetsarbetet. Därefter utbyter vi erfarenheter kring era skolors kvalitetsarbete, kvalitetsanalys och de utvecklingsområden som framkommit, och hur du som specialpedagog/speciallärare involveras i detta arbete.


Teampilotträff 18 september

Vi kommer att utbyta erfarenheter kring kvalitetsanalysen och utvecklingsområden som framkommit ute på skolorna. Därefter träffar vi Eva Reimers och Olof Franck från Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs Universitet som berättar mer om praktiknära forskning och presenterar samarbetet vi startar upp tillsammans.

Vi träffas kl 8.30-12 i sessionssalen, kommunhuset och träffen avslutas som vanligt med tid för teampilot och rektor kl 11.30

ALP - Utbildning för nya observatörer

Fredag den 7 september är det utbildning för 15 nyrekryterade ALPare från våra tre kommuner (Alingsås. Lerum och Partille).

Denna dag syftar till att förbereda de nya för observatörsuppdraget, som handlar om att besöka kollegor och arbetslag i våra verksamheter och bidra till utveckling. Detta sker genom observationer och lärande samtal med ett systemiskt förhållningssätt som grund.

Mer information om ALP finns HÄR

Öppen lektion på Oxledsskolan

Som en del i Oxledsskolans övergripande målarbete, har pedagogerna på skolan så kallade öppna lektioner vilket innebär att lektionen är kollegialt planerad. När lektionen genomförs observerar och dokumenterar dels de lärare som varit med och planerat lektionen, dels andra lärare. Därefter analyseras och utvärderas lektionen gemensamt med fokus på att förbättra undervisningen.

Genom öppna lektioner vill pedagogerna etablera ett professionellt kollegialt lärande, enligt en strukturerad och professionell modell för kollegialt utvecklande av undervisning på vetenskaplig grund, i syfte att höja elevernas och pedagogernas kunskapsnivå. Syftet är också att skapa effektivare och mer kvalitativ undervisning och på sikt få lärararbetslagen att arbeta kollegialt och därmed öka elevernas måluppfyllelse.

Program 25/9

8:00 Välkommen stora ingången på Oxledsskolan. Introduktion från Sofia Kinell-Jerpenberg.

8:20-9:00 Öppen lektion (Paula Kern)

9-9:30 Efterdiskussion

9:50-10:30 Öppen lektion (Annika Beckman)

10:30-11:00 Efterdiskussion

Anmäl dig HÄR senast 20/9

TAKK till helt förskoleområde

Under hösten genomför vi en TAKK-utbildning (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för alla pedagoger i förskoleområdet Ugglums förskolor, Finngösa förskola och Stora Terassens förskola. Så här säger förskolechef Ingela Martinez Löfgren om varför de valde att göra denna satsning:

"Om vi utgår från allas lika värde såg vi vikten till alla barns rätt att kunna kommunicera oavsett om det handlar om annan funktionsuppsättning eller annat modersmål. I vår teamplan har vi en vision ” Barn i vårt område vill, vågar och kan ta huvudrollen i sitt eget liv”. Då vi har barn på alla förskolor som mer eller mindre är i behov av alternativ kommunikation ser vi det som en nödvändig progress och fortbildning för alla våra pedagoger.

Vi är väldigt glada över att kompetensen till denna fortbildning finns i vår kommun och våra pedagoger är oerhört entusiastiska."

Alla förskolor i Partille kan söka utbildning i TAKK på Kvalitet stöd och utveckling genom respektive förskolechef.

Lisbeth Sevholt, tal- och specialpedagog

Hilda Ellborg, Logoped


Partille Stories - Biografi

Läs mer och anmäl din elevgrupp till höstens skrivuppdrag här! Den 5 september kl. 14.30 blir det dessutom kickoff för höstens Partille Stories, med lästips och inspiration för pedagoger.

Ämnesworkshop måndagen den 20 augusti!

Måndagen den 20 augusti klockan 13-16 är alla lärare som undervisar i musik, bild, idrott, hem- och konsumentkunskap, moderna språk, teknik och slöjd välkomna till ämnesworkshopar.

Anmäl ditt deltagande i länkbilden nedan senast den 17 augusti.

Välkommen till ämnesworkshop!

Måndagen den 20 augusti klockan 13-16 är alla lärare som undervisar i nedan ämnen välkomna till ämnesworkshopar. Detta är ett tillfälle att mötas, dela erfarenheter och kunskaper kring undervisning, med ämnesspecifik ingång.

Workshoparna äger rum i Kulturum, med något undantag, se nedan.

 • Musik – Musiksalen, A1 (Instruktörer från Soundtrap, App för musikskapande)
 • Bild – C1 (Jenny Bolander om digitala verktyg i bildämnet, kvalitet kontra kvantitet i undervisningen, nätverk/inspiration mm)
 • Idrott och hälsa – C2 (Linda Martinsson, Mattias Holmstrand och Sigbritt Andreasson om bedömning, forskning kring fysisk aktivitet kopplat till psykisk hälsa, koncentration, minne och kreativitet samt information om höstens hälsoaktiviteter.)
 • Hem- och konsumentkunskap – C3 (Fatima Haga Bjäreland om planering av undervisning och bedömning mm.)
 • Moderna språk – C4 (Mia Smith och Lena Lindgren om planering av undervisning och bedömning i moderna språk årskurs 6, samt möjligheter med internationella utbyten såsom e-twinning.)
 • Teknik – Makerspace vid biblioteket (Jacob Möllstam, Titti Allerborg, Mia Andersson och Jenny Anderson om makerkultur - digital kompetens, programmering och planering av undervisning.)
 • Slöjd – Skulltorps skola, slöjdsalen (Emma Zetterman, Carola Karlandus och Eva Söderberg. Workshop med olika material, tillsammans lyfta och arbeta fram goda projekt/lektioner/uppgifter som kan användas i planeringen inför läsåret. Samtal om form och innehåll för fortsatta ämnesworkshopar mm.

Väl mött till inspirerande träffar!

Ny i kommunen?

Vi erbjuder introduktion i våra digitala system för alla pedagoger som är nya hos oss. Anmäl dig här om du är grundskollärare och här om du är förskollärare.

ALP-observatörer sökes!


ALP består av pedagoger från alla skolformer i Alingsås, Lerum och Partille. Varje läsår utbildar vi nya observatörer efter ansökan och intervju.

Att bli observatör kan passa dig som är intresserad av skolutveckling och ny forskning inom din profession. Tycker du dessutom att det verkar spännande att möta kollegor från andra kommuner och verksamheter för att få möjlighet att diskutera pedagogiska frågor, så är kanske observatörsuppdraget något för dig.

Är du intresserad kan du ansöka till och med fredagen den 6 april 2018. Så här ansöker du