ศูนย์ประสานงานความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประชุมวิชาการระดับชาติ "ทรัพยากรหลากหลาย : ท้องถิ่นไทยได้ประโยชน์" 2-3 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

[ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

:: ภาพกิจกรรม ::..

1 ต.ค.60

กิจกรรมปลูกดาวเรืองถวายในหลวง ร.9 บริเวณด้านหน้าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปลูกไปประมาณ 120 ต้น ยังมีต้นกล้าเหลืออีกประมาณ 90 ต้น อยู่ที่สวนพฤกษ์ สามารถมาร่วมปลูกเพิ่มได้เรื่อยๆ นะคะ

27 พ.ค.60

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 สร้างเรือนเพาะชำชั่วคราว วันที่ 27-29 พ.ค. 60 กิจกรรมจิตอาสา โดยมีนักศึกษา คบ.ชีววิทยาและ คบ.เคมี และนักศึกษาที่สนใจร่วมทำงานจิตอาสา ณ สวนพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 พ.ค.60

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสวยพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน

27 พ.ค.60

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 กองปุ๋ยหมักจากหญ้าและใบไม้

27 พ.ค.60

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 พืชวงศ์ชิงบริเวณหน้า อาคารสวยพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน

ศูนย์ประสานงานความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0-5541-6601-20 โทรสาร 0-5541-1296, 0-5541-6020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2017. BCWC Uttaradit Rajabhat University. E-mail : bcwc@uru.ac.th

All Rights Reserved. Powered by : BCWC-URU TEAM