Zjazd

Hydrobiologów Polskich 2018

POLSKIE TOWARZYSTWO HYDROBIOLOGICZNE

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Szanowni Państwo!

XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem konferencji. Zachęcamy również do pobrania książki streszczeń i programu poszczególnych sesji w zakładce MATERIAŁY (dostępne również w materiałach konferencyjnych).

Wrocław, 2018-28.02

Komunikat II

XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się w dniach od 5 do 7 września 2018 roku we Wrocławiu. Miejscem obrad będzie kampus Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. Chełmońskiego 38c.

Organizatorem Zjazdu jest Oddział PTH we Wrocławiu, Zakład Hydrobiologii i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zarząd Główny PTH.

Zjazdy Hydrobiologów Polskich mają 70-letnią tradycję. Pierwszy odbył się w 1948 roku we Wrocławiu, natomiast ostatni w roku 2015 zorganizowało środowisko koszalińskich hydrobiologów. Prawie ćwierć wieku temu w 1994 roku, Wrocław był organizatorem XVI Zjazdu Hydrobiologów Polskich.

XXIV Zjazd będzie kontynuował tradycje poprzednich spotkań. Wykład plenarny inauguracyjny i wykłady plenarne każdego dnia będą wprowadzały w szeroko pojęte zagadnienia poruszane w czasie Zjazdu, a poszczególne sesje będą rozpoczynały się otwierającym półgodzinnym referatem.

Wykład inauguracyjny:

I. Prof. dr hab. Maciej Zalewski, Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki:

"Nowa strategia ochrony i gospodarowania wodami w kontekście globalnych zmian klimatu".

Referaty plenarne:

II. Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Department of Marine Ecology Institute of Oceanology PAN:

Zmiana klimatu na Bałtyku i w Oceanie - konsekwencje dla ekosystemów”.

III. Prof. dr hab. Andrzej Górniak, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku:

Zasoby węgla organicznego wód słodkich a globalne zmiany klimatyczne”.

Z inicjatywy Uczestników Zjazdu mogą odbyć się dodatkowe sesje lub panele. W programie tradycyjnie znajdzie się konkurs im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat młodego naukowca.

W trakcie Zjazdu planujemy zaprezentowanie niewątpliwej atrakcji Wrocławia, jaką jest Afrykarium i Wrocławski Ogród Zoologiczny. Po zakończeniu obrad zapraszamy na sesję terenową do Doliny Baryczy.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu komitetu organizacyjnego

Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTH

Dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw. UPWr

PTH OWr 10/2017 Wrocław, 2017-10.06

Komunikat I

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że kolejny XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 4-7.IX.2018 r. W dniu 4.IX.2018 r. w godzinach popołudniowych odbędzie się spotkanie robocze Zarządu Głównego PTH i komitetu organizacyjnego.

Już teraz prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na przyjazd do stolicy Dolnego Śląska i wzięcie udziału w Zjeździe. Hasłem przewodnim przyszłorocznego Zjazdu będzie:

„Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu”

Aby przygotować Zjazd organizacyjnie ku zadowoleniu uczestników, do końca 2017 r. prosimy o nadsyłanie propozycji sekcji tematycznych. Prosimy też o rozpropagowanie informacji o Zjeździe wśród członków PTH, współpracowników i „niezrzeszonych” hydrobiologów, doktorantów i studentów. Podczas Zjazdu chcemy zaproponować uczestnikom zwiedzanie Afrykarium Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie Hydropolis. W sobotę 8.IX.2018 r. dla chętnych przewidujemy możliwość wycieczki do rezerwatu Stawy Milickie.

Dla potrzeb organizacyjnych Zjazdu w najbliższym czasie zostanie stworzona strona internetowa. Korespondencję w sprawach Zjazdu prosimy kierować pod adres zjazd.pth2018@upwr.edu.pl. Kolejne komunikaty będziemy rozsyłać w miarę postępu prac organizacyjnych.

Z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu komitetu organizacyjnego

Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTH

Dr hab. Wojciech Dobicki, prof. nadzw. UPWr


Zachęcamy również do udziału w Międzynarodowej Konferencji na temat toksycznych cyjanobakterii (11th International Conference on Toxic Cyanobacteria - ICTC), która odbędzie się w Krakowie w terminie 5-10 maja 2019 r.

Więcej informacji dostępnych na stronie konferencji.

Organizatorzy:

Patronat Honorowy:

Konferencja pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Tadeusza TRZISZKI

Sponsorzy: