Komitety

Komitet Honorowy:

 • dr hab. inż. Adam Roman, prof. UPWr - Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • mgr Radosław Ratajszczak - Prezes Zarządu, ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Luiza Bielecka, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Robert Czerniawski, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Wojciech Dobicki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Górniak, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Iwona Jasser, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wojciech Jurasz, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Tomasz Mieczan, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Ryszard Piotrowicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marcin Pliński, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Ryszard Polechoński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewa Szarek-Gwiazda, Instytut Ochrony Przyrody PAN
 • prof. dr hab. Jacek Wolnicki, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Komitet Organizacyjny:

 • dr hab. Wojciech Dobicki, prof. UPWr
 • dr hab. Ryszard Polechoński, prof. UPWr
 • dr Wojciech Jankowski
 • dr Magdalena Senze
 • dr inż. Monika Kowalska-Góralska
 • dr inż. Przemysław Pokorny
 • dr Agnieszka Klink
 • dr inż. Ludmiła Polechońska
 • mgr Paweł Podobiński
 • mgr Konrad Wojnarowski