Wymogi redakcyjne

Streszczenia prac:

  • długość streszczenia nie może przekraczać strony formatu A4;
  • marginesy 2,5 cm;
  • czcionka Times New Roman CE, 12 pt.;
  • odstępy 1,5 cm;
  • tytuł streszczenia dużymi literami, wytłuszczony (Bold);
  • imiona i nazwiska autorów wytłuszczone (Bold);
  • afiliacja autorów, kursywą (Italic).

Prosimy o przesyłanie prac w standardowym formacie .docx (Microsoft Word Document) korzystając z formularza rejestracyjnego.

O ile to możliwe, prosimy o zamieszczenie w streszczeniach najważniejszych wyników pracy.

Dla uproszczenia zachęcamy do pobrania gotowego wzoru streszczenia.

Dokument bez tytułu

Plakat/poster:

  • wymiar maksymalny: 100x70cm (format B1);
  • poster powinien zawierać czytelny tytuł, autora/ów oraz afiliację;
  • pozostałe parametry (układ zdjęć, wielkość czcionki, marginesy itp.) pozostają w gestii autora, jednak zalecamy utrzymanie możliwie jak największej przejrzystości/czytelności plakatu.

Prosimy o zamieszczenie (np. w stopce plakatu) zdjęcia autora przedstawiającego pracę i krótkiej informacji o autorze.

Prosimy o wysyłanie streszczeń na adres : zjazd.pth2018@upwr.edu.pl lub za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 25 czerwca 2018 roku.