Program konferencji

Zachęcamy do zapoznania się z programem zjazdu oraz poszczególnych sesji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce materiały.

Wykład inauguracyjny:

I. Prof. dr hab. Maciej Zalewski, Katedra Ekologii Stosowanej, Uniwersytet Łódzki:

"Nowa strategia ochrony i gospodarowania wodami w kontekście globalnych zmian klimatu".

Referaty plenarne:

II. Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Department of Marine Ecology Institute of Oceanology PAN:

Zmiana klimatu na Bałtyku i w Oceanie - konsekwencje dla ekosystemów”.

III. Prof. dr hab. Andrzej Górniak, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku:

Zasoby węgla organicznego wód słodkich a globalne zmiany klimatyczne”.

Konkurs im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat indywidualny młodego hydrobiologa:

Konkurs ten tradycyjnie już odbywa się w ramach Zjazdów Hydrobiologów Polskich i dotyczy prac z dziedziny szeroko pojętej hydrobiologii.

W tym roku w konkursie im. Jana Igora Rybaka na najlepszy plakat indywidualny młodego hydrobiologa, podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu, przyznana będzie nagroda finansowa w postaci 500 zł lub (do wyboru) wpisowe na międzynarodową konferencje poświęconą toksycznym sinicom – International Conference on Toxic Cyanobacteria - ICTC 11, która odbędzie się w Krakowie w maju 2019. Wpisowe dla młodego naukowca to 1000 zł.

Aby umożliwić Komisji przeprowadzenie konkursu, prosimy o zgłoszenie nam pocztą elektroniczną chęci udziału w konkursie.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie głównej PTH.