Informacje dla uczestników

Zamieszczane będą tutaj informacje dotyczące wszelkich zmian, wymogów i ustaleń dotyczących przebiegu i formy zjazdu.

Uczestników prosimy o zapoznanie się z poniższymi sekcjami. Serdecznie zapraszamy do rejestracji!

Program naukowy i formy prezentacji

Proponowane sesje:

  1. Ekologia organizmów i zbiorowisk wodnych w dobie zmian klimatu.
  2. Różnorodność biologiczna ekosystemów słodkowodnych, gatunki obce i inwazyjne.
  3. Ekotoksykologia środowisk słodkowodnych i słonawych.
  4. Monitoring i ocena stanu ekosystemów wodnych.
  5. Zagrożenia, ochrona i rekultywacja ekosystemów wodnych i mokradłowych.
  6. Ramowa Dyrektywa Wodna i polityka wodna.
  7. Problematyka i metodyka badań hydrobiologicznych.

Formy prezentacji:

Podczas Zjazdu Hydrobiologów Polskich będzie możliwość przedstawienia wyników badań w postaci:

  • referatu rozpoczynającego sesje tematyczną - 30 min (25 minut + 5 minut na dyskusję);
  • referatu - 15 min (10 minut + 5 minut na dyskusję);
  • plakatu/posteru.

Referaty powinny być przygotowane w formie prezentacji komputerowej (ppt. lub pptx.).

Przed przesłaniem streszczenia zapraszamy do zapoznania się z wymogami redakcyjnymi.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu zgłoszenia do sesji referatowej lub przeniesienia (za zgodą autora) do sesji plakatowej, o której autor zostanie poinformowany (do końca czerwca).

Propozycje dodatkowych sesji lub spotkań naukowych w trakcie Zjazdu prosimy zgłaszać na adres zjazd.pth2018@upwr.edu.pl (do końca czerwca br.).