Pelaporan Entiti Hal Ehwal Pelajar dan Alumni merupakan kumpulan kerja bagi mendapatkan sumber informasi aktiviti/program entiti HEPA secara berpusat dan dikawalselia oleh Pejabat Pentadbiran Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)