Tisztelt Szülők!

Az Újpesti EGYMI étkezési befizetésének időpontjai 2023. november hónapra a következők:

Helyszín:  IV.ker. Király u. 9. 1.em/14.

2023. 10. 11. (szerda) 8:00 - 12:00

2023. 10. 12. (csüt.) 13:00 - 16:00

Pótbefizetés:

2023. 10. 16. (hétfő) 8:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Időpont: 2023. szeptember 30. 8.00-14.00 

Rajt: Óceánárok utca (Szilas Multisport Bázis előtti útszakasz).

Cél: Farkaserdő utca (Babits Mihály Gimnázium melletti útszakasz).

Időrend: Bemelegítés: 8.45 órakor, Mini futás: 9.00 órakor

Útvonal: Óceánárok utca – Farkas-erdő – Farkaserdő utca

Előzetes nevezés: 1000 Ft/fő

A versenyre való nevezési szándékot az üzenő füzetekbe csatolt papíron kérjük jelezni!

Tisztelt Szülők!

A Szakértői Bizottság kijelölése alapján a beiratkozás telefonos egyeztetés után történik (06-1/369-3384)

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: