Център за развитие на кариерата

Висше Училище по Агробизнес и

Развитие на Регионите


Завършвам висшето си образование! А после накъде?


Как да намеря стаж и/или работа по специалността?

Към кого да се обърна?

Как да кандидатствам за определена работна позиция?

Как да подготвя документите си за работа?


Ако си студент във ВУАРР или скоро завършил млад специалист и си задаваш тези въпроси и не знаеш отговора им, посети Кариерния център.

Регистрирай се и се присъедини към една организация, която спомага за развитието на твоите способности, цели и професионални интереси!

Кариерният център е неизменна част от съвременното образование и един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между академичните среди, студентите и бизнеса.

Освен ролята, която кариерният център има в професионалното ориентиране и подготовката на студентите, една от основните му функции е ефективното партниране с работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студентите за стажантски позиции и работни места.

Лице за контакт:


Адрес :

career@uard.bg

FB: Кариерен център ВУАРР тел : 088 200 95 68

032/960 360

България Пловдив 4003 бул. Дунав 78