OpplevelsesVoll

Velkommen til Opplevelsesvoll

Opplevelsesvoll er betegnelsen for alle samarbeidsprosjekter mellom Voll gård, Strinda Frivilligsentral og Kulturenheten v/Barnekultur. Tilbudene vi samarbeider om er i hovedsak ferietilbud for barn, men vi samarbeider også om andre tilbud som JuleVoll og fritidstilbudet Opplevelsesvoll Onsdag. Alle tilbudene foregår på Voll gård.


I tillegg til Opplevelsesvoll drive alle samarbeidspartene en rekke andre tilbud både på gården og ellers i byen. Les mer om disse tilbudene på nettsiden til partene (lenke lenger nederst på siden).


Kontaktinformasjon for OpplevelsesVoll:

Se på sidene til hvert tilbud eller send en e-post til vollingan@gmail.com

Tilgjengelighet

Kulturenheten

Kulturenheten, Barnekultur driver en rekke kulturtilbud for barn rundt omkring i Trondheim.

Barnekultur er også ansvarlig for Gulhuset og aktiviteter som foregår der. 

Strinda Frivilligsentral

Frivilligsentralen er en møteplass og et kontaktpunkt som formidler kontakt mellom enkeltpersoner i alle aldre, forskjellige grupper, lag, foreninger og det offentlige.

Voll gård

Voll gård arrangerer pedagogiske opplegg for barnehager/skoler, åpen gård hver søndag, hestestellkurs, urban dyrkning m.m. Tlf. nummer til gården er:
979 39 118.