Kontakt

Trondheim kommune, ved enhet for Idrett og Friluftsliv, har prosjektansvaret og representerer rådmannen som byggherre for Nidelvstien fra Nedre Leirfoss til Hyttfossen.

Kontaktinformasjon med ansvarsområde finner du under


Prosjektansvarlig (PA) og hovedkontakt for prosjektet, Helge Johansen:

Epost: helge.johansen@trondheim.kommune.no

Telefon: 91 63 41 08


Rådgiver, Marius Winge Austeen:

Epost: marius-winge.austeen@trondheim.kommune.no

Telefon: 99 24 56 23


Ansvarlig enhetsleder ved enhet for Idrett og Friluftsliv, Knut Kvaran:

Epost: knut.kvaran@trondheim.kommune.no

Telefon: 91 80 89 00