Kontakt

Trondheim kommune, ved enhet for Idrett og Friluftsliv, har prosjektansvaret og representerer kommunedirektøren som byggherre for Nidelvstien fra Nedre Leirfoss til Hyttfossen.

Kontaktinformasjon finner du under

Rådgiver, Marius Austeen

Epost: marius-winge.austeen@trondheim.kommune.no

Telefon: 99 24 56 23


Rådgiver, Helge Grenne:

Epost: helge.grenne@trondheim.kommune.no

Telefon: 99 55 39 53


Ansvarlig enhetsleder

ved enhet for Idrett og Friluftsliv, Knut Kvaran:

Epost: knut.kvaran@trondheim.kommune.no

Telefon: 91 80 89 00