Kontakt

Trondheim kommune, ved enhet for Idrett og Friluftsliv, har prosjektansvaret og representerer kommunedirektøren som prosjekteier for å planlegge og bygge Nidelvstien fra Nedre Leirfoss til Hyttfossen i Klæbu.

Kontaktinformasjon finner du under.

Rådgiver, Marius Austeen

Epost: marius-winge.austeen@trondheim.kommune.no

Telefon: 99 24 56 23


Rådgiver, Helge Grenne:

Epost: helge.grenne@trondheim.kommune.no

Telefon: 99 55 39 53


Ansvarlig enhetsleder

ved enhet for Idrett og Friluftsliv, Knut Kvaran:

Epost: knut.kvaran@trondheim.kommune.no

Telefon: 91 80 89 00