Nidelvstien

Nettstedet for planlegging og bygging av ny Nidelvsti fra Nedre Leirfoss til Hyttfossen

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Klæbu og Trondheim kommuner enstemmig en sammenslåing av de to kommunene. I intensjonsavtalen om sammenslåing ble det vedtatt at ett av de felles prosjektene i forbindelse med sammenslåing den 1.1.2020, er byggingen av en helhetlig turstitrasé fra Nedre Leirfoss i Trondheim til Hyttfossen i Klæbu.

På dette nettstedet kan du få innsyn i arbeidet med planlegging og bygging av turveien. Strekningen er litt over 20 kilometer lang og vil kreve et godt utrednings- og planleggingsarbeid før reguleringsplan kan vedtas og turveien kan bygges.

Hensikten med nettstedet er at du som innbygger, berørt eller som interessert kan få mulighet til å følge prosjektet og gi oss innspill underveis. Det er kommunedirektøren i Trondheim kommune som har ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Historisk bilde av Hyttfossen i Klæbu. Kilde: Klæbu Historielag