Nidelvstien

Nettstedet for planlegging og bygging av ny Nidelvsti fra Nedre Leirfoss til Hyttfossen

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Klæbu og Trondheim kommuner enstemmig en sammenslåing av de to kommunene. I intensjonsavtalen om sammenslåing ble det vedtatt at ett av de felles satsningsprosjektene fram mot endelig sammenslåing den 1.1.2020 er byggingen av en helhetlig turstitrasé fra Nedre Leirfoss i Trondheim til Hyttfossen i Klæbu.

På dette nettstedet kan du få innsyn i arbeidet med planlegging og bygging av denne turstien. Strekningen er litt over 20 kilometer lang og vil kreve et godt utrednings- og planleggingsarbeid før stien kan bygges

Hensikten med nettstedet er at du som innbygger, berørt eller som interessert kan få mulighet til å følge prosjektet og gi oss innspill underveis. Det er rådmannen i Trondheim kommune som har ansvar for gjennomføring av prosjektet.

Historisk bilde av Hyttfossen i Klæbu. Kilde: Klæbu Historielag

Prosjektansvarlig Helge Johansen på befaring i Klæbu den 15. Mai 2018