Målt luftkvalitet i Trondheim

Du finner års- og månedsrapporter for luftkvaliteten i Trondheim under. Luftkvaliteten overvåkes med fire målestasjoner langs hovedvegnettet; Elgesetergate, E6-Tiller, Omkjøringsvegen og Åsveien skole. I tillegg har vi en bybakgrunnsstasjon på Trondheim torg.

Se www.luftkvalitet.info/rapporter for månedsrapporter før mars 2017, årsrapporter før 2016, og tilsvarende rapporter fra andre norske byer. Har du spørsmål om luftkvaliteten i Trondheim, kontakt miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no.

Hvis du opplever problemer med visning på mobile enheter, forsøk PC eller last ned appen Dokumenter (Google Docs).

Årsrapporter

2021

2020

2019

2018

2017

2016