Vinneren er kåret!


BRYGGEPROMENADEN.pdf

1.plass: Mareld landskapsarkitekter AB & Kjellgren Kaminsky Architekture AB.

Bryggepromenaden


" Juryen er begeistret for konkurranseutkastet. Prosjektet kar et enkelt og overbevisende grep og klare strategier som er utført på en god måte. Prosjektet styrker og tydeliggjør det eksisterende grøntdraget i Kjøpmannsgata og etablerer viktige forbindelser på langs og tvers av gateløpet. Juryen roser konkurranseutkastet for å være visjonært, fremtidsrettet og realistisk på en gang. "


LAGÅND.pdf

Delt 3.plass: Tag Arkitekter, Trondheim

Lagånd


"Juryen mener konkurranseutkastet "Lagånd" viser tydelige og forbilledlige løsninger for tverrforbindelser over Kjøpmannsgata. De foreslåtte løsnininger for krysspunkt knytter Kjøpmannsgata til den øvrige byen og nidelva på en klar leselig og overbevisende måte. løsningene for tverrforbindelser er blant de beste i konkurransen"

Lag på lag, side om side.pdf

Delt 3.plass: Asplan Viak AS & Zenisk AS

Lag på lag - side om side


"Prosjektets overordnede grep samler Kjøpmannsgata til et helhetlig område, Kjøpmannsgata kan bli et attraktivt sted å være. Redusert bilbruk har gitt rom for et bredt fortau med et økt rom for opphold for myke trafikanter. Omdisponeringen av tverrsnittet på øvre nivå er godt løst og viser en fornuftig prioritering som vil gi stor effekt for myke trafikanter. Prosjektet viser en framtidig trafikkløsning juryen tror på og som de også mener bør ligge til grunn i fremtidige vurderinger av kjøremønsteret for Kjøpmannsgata."

De 5 perler langs Nidelva og cicignons grønne vold.pdf

Innkjøp: Elena Rojas, Elenora Fassina & Maria Crammond

De 5 perler langs Nidelva og Cicignons grønne vold


"Juryen mener prosjektet "De 5 perler langs Nidelva og Cicignons grønne vold" har en av konkurransens beste og mest interessante svar for Krigsseilerplassen. Plassen, som de har gitt navnet "Den Maritime Plass", er foreslått som en åpen, generell plass med en nedsenket sentral plass og har de historiske bryggene som plassens avgrensning og visuelle ramme. "

Trondheim kommune

Byplankontoret

Erlings Skakkes gt. 14

Trondheim

72 54 00 00