Trondheim Kommune- Kulturenheten

Idrettsrådet i Trondheim

Trøndelag Idrettskrets