Velkommen til FinnFramFest 2024!
Søndag 21. april - kl. 12.00 - 16.00

For å  gjøre det lettere å finne fram til fritidsaktiviteter i Trondheim arrangerer vi FinnFramFest for liten og stor!

Her kan du komme og se, prøve, gjøre og oppdage din nye fritidsaktivitet eller finne noe å engasjere deg i.

Frivillige lag og foreninger, offentlige aktører og store og små organisasjoner går sammen og fyller Trondheim Spektrum med forskjellige aktiviteter innen kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet.

Alle vil at DU skal komme og finne fram i fritidstilbudene som finnes i byen!

Hvem står hvor?

Her finner du en oversikt som viser alle aktører, og plasseringen hver enkelt organisasjon har fått på årets FinnFramFest.

Arrangør

Samarbeidspartnere

Med støtte fra