FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP FOR MORGENDAGENS KOMMUNALE PRAKSIS

Arena Unikom 2.november 2023

Arena Unikom arrangeres i Trondheim 2.november. Vi håper du vil sette av dagen :-) I år setter vi et særlig fokus på hvordan forskingsbasert kunnskap kan bli til et trygt beslutningsgrunnlag for endringer i kommunal sektor, og hvordan man kan oppnå verdifull ny praksis i sektoren gjennom systematisk og målrettet samarbeid mellom kommuner og akademia. Mer informasjon om program og påmelding følger ut over våren. 


Som tidligere år vil vi åpne for gode samtaler om kunnskap i kommunal praksis, og hvordan nye samarbeid, praksiser og politikk kan gi byer og steder langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi, som byggesteiner for gode og bærekraftige samfunn. 

Programgruppen 2023

Tone Merethe Aasen, TRD3.0 

Hilde Lorentzen, Universitetskommunen Oslo / Oslo MET

Herdis Instefjord Moldøen, Kunnskapskommunen Vest / KSF Vest

Dag Erik Pryhn, Universitetsregionen Nord-Gudbrandsdal 

Ola Andreas Stavne, Universitetskommunen Oppdal 

Trude Hella Eide, Høgskolen i Innlandet

Otto Christian Dahl, KS


I samarbeid med Universitetskommunen TRD3.0

Fredrik Christensen

Pernille Thingstad

Marit Hovdal Moan

Maria Azucena Gonzalez


Administrativ støtte: NTNU Konferanse

Erfaringssamlingen ble lansert på Arena Unikom 2021. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom KS og Universitetskommunen Trondheim TRD3.0, og tar for seg kommuners partnerskap med akademiske institusjoner

TRD3.0_masterWEB.mp4

Lokale modeller og nasjonal ambisjoner

Universitetskommunen TRD3.0 er et eksempel på en måte å tilnærme seg de store utfordringene som offentlig sektor står ovenfor. TRD3.0 etablerte Arena Unikom som et bidrag til den nasjonale samtalen om hva en universitetskommune kan være. Konferansen ble arrangert for første gang høsten 2019, og har “Kunnskap i arbeid” som sin visjon. I 2020 og 2021 arrangeres konferansen i nært samarbeid med KS, og andre universitetskommuner, forskningsrådet og departement yter viktige bidrag. Hovedmålet er å utforske hvordan offentlige aktører og akademia kan utvikle lokale modeller for samarbeid som gir resultater, hvordan lokale erfaringer kan kombineres til et nasjonalt prosjekt for gode, bærekraftige kommuner, og hvordan et nasjonalt prosjekt kan bidra til formulering og gjennomføring av rammebetingelser som støtter arbeidet.