FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP FOR MORGENDAGENS KOMMUNALE PRAKSIS

Arena Unikom 

en konferanse for alle som er interessert i hvordan kommunal sektor, universiteter, forskningsinstitutt og andre organisasjoner kan jobbe sammen for å finne gode, forskningsbaserte løsninger for morgendagens kommunale praksis

Trondheim 2.november 2023

I 2023 bød Arena Unikom nok en gang på spennende innlegg, refleksjoner og erfaringer rundt spørsmålene; Hva bidrar samarbeid mellom kommuner og akademia til? Hva betyr "tillit" i denne typen samarbeid? Hva er gevinsten av den forskningsbaserte kunnskapen? Hva oppnår vi gjennom denne måten å jobbe på? Hvordan påvirkes måten vi jobber på? 


Dere finner lenke til innleggende lenger nede på denne siden.


Under overskriften «Fra kunnskap til gevinst» fikk vi presentert resultater fra ulike typer samarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner. Vi vil få høre hva slags erfaringer de har og hvordan vi i fremtiden bør innrette oss for å få mest mulig effekt ut av samarbeidet mellom kommuner og UH-sektoren. Dagen var delt inn i fire hovedtema:


1) Fra kunnskap til gevinst gjennom samarbeid og tillit

2) Samarbeid for kunnskap

3) Fra kunnskap til ny praksis

4) Kunnskap for alle kommunerPresentasjoner fra dagen blir lagt ut på denne siden.

Program (09:00 - 17:00)

Konferansierer: Trude Kristin Kjeldstad, organisasjonsdirektør Trondheim kommune og Jesper Aagaard Petersen, prodekan forskning, SU-fakultetet, NTNU

08:15 Registrering åpner. Kaffe og mingling

09:00 Del I: Fra kunnskap til gevinst gjennom samarbeid og tillit

11:00 Del II: Samarbeid for kunnskap

13:00 Lunsj

13:50 Del III: Fra kunnskap til ny praksis

15:50 Del IV: Kunnskap for alle kommuner

17:00 Vel hjem

Programgruppen 2023

Tone Merethe Aasen, TRD3.0 

Hilde Lorentzen, Universitetskommunen Oslo / Oslo MET

Herdis Instefjord Moldøen, Kunnskapskommunen Vest / KSF Vest

Dag Erik Pryhn, Universitetsregionen Nord-Gudbrandsdal 

Ola Andreas Stavne, Universitetskommunen Oppdal 

Trude Hella Eide, Høgskolen i Innlandet

Otto Christian Dahl, KS


I samarbeid med Universitetskommunen TRD3.0

Fredrik Christensen

Pernille Thingstad

Marit Hovdal Moan

Maria Azucena Gonzalez


Administrativ støtte: NTNU Konferanse (Kontakt: arenaunikom@konferanser.ntnu.no.)

Lokale modeller og nasjonal ambisjoner

Universitetskommunen TRD3.0 er et eksempel på en måte å tilnærme seg de store utfordringene som offentlig sektor står ovenfor. TRD3.0 etablerte Arena Unikom som et bidrag til den nasjonale samtalen om hva en universitetskommune kan være. Konferansen ble arrangert for første gang høsten 2019, og har “Kunnskap i arbeid” som sin visjon. Som i 2020 og 2021 arrangeres konferansen i samarbeid med andre universitetskommuner, KS, forskningsrådet og departement. Hovedmålet er å utforske hvordan offentlige aktører og akademia kan utvikle lokale modeller for samarbeid som gir resultater, hvordan lokale erfaringer kan kombineres til et nasjonalt prosjekt for gode, bærekraftige kommuner, og hvordan et nasjonalt prosjekt kan bidra til formulering og gjennomføring av rammebetingelser som støtter arbeidet. 

I 2021 lanserte Universitetskommunen og KS sammen en erfaringssamling og samarbeid mellom kommuner og akademia.

Med støtte fra Kommunal- og distriktsdepartementet 

og Norges forskningsråd