FORSKNINGSBASERT KUNNSKAP FOR MORGENDAGENS KOMMUNALE PRAKSIS

Arena Unikom 2021

Endelig kunne vi møtes igjen!


Det åpnet for gode samtaler om kunnskap i praksis, og hvordan samarbeidsmodeller, praksiser og politikk kan gi byer og steder langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi, som byggesteiner for gode og bærekraftige samfunn.


Arena Unikom bød på inspirerende eksempler fra pågående samarbeid mellom kommuner og universitet, og la til rette for aktiv deltagelse og erfaringsutveksling. I år tillot vi oss samtidig å være litt spørrende; hvorfor vil vi universitetskommune? Hva får vi til? Og hvordan kan vi få til enda mer? I år samarbeidet Arena Unikom med Framtidskraft, en konferanse om kompetanse og læring for morgendagens arbeidsliv. Profilen for begge konferansene var “Aktørene styrker samarbeidet”.


Gikk du glipp av Arena Unikom 2021? Se hele konferansen i opptak (under programmet)

Program

Konferansier: Anders M Tangen

Del 1 (09:00 - 10:15)

 • Velkommen, v/ Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim kommune og Toril Hernes, prorektor nyskaping NTNU

 • Aktørene styrker samarbeidet på vei til fremtidens offentlig sektor v/ kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, KMD

 • Samfunnsflokene og kommunenes rolle i fremtidens offentlige sektor v/ Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering - KS

 • Universitetskommune - hvorfor det?? v/ Arvid Hallén, styreleder HVL/styremedlem NIFU (tidl. adm. dir i Norges forskningsråd)

Del 2 (10:45 - 12:00)

 • Hvorfor vi vil være universitetskommune. Lenestolsamtale ledet av konferansier Anders M Tangen

  • Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune

  • Birgit Abelsen, professor ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin

  • Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning og studie ved NORD universitet

  • Remi Solberg, ordfører Vestvågøy kommune

 • Summing rundt bordene, og dialog mellom deltakere og panel

Del 3 (13:00 - 14:30)

 • Fra New public management til samskaping og universitetskommune 3.0, v/ Jacob Brix, lektor/PhD Innovasjon og organisatorisk læring ved Aalborg universitet

 • Hva kan universitetskommune gjøre for innovasjon i offentlig sektor? v/ Vidar Sørhus, avdelingsdirektør Norges forskningsråd

 • Unikom-boken lanseres, v/ Silje Anine Moss, avdelingsdirektør KS

  • Eksempler: Robust bemanningsplanlegging (Gørild Brekke, Trondheim), Folkekommune (Lars Bergesen, Bergen), Ibsenjubileet - kultur og kulturturisme (Kristin Barstad, Skien)

Del 4 (15:00 - 16:30)

 • Tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre det! Lenestolsamtale ledet av Gunilla Martinsson, prosjektleder KSF - KS

  • Anita Åsvang, enhetsleder ved Hårstadmarka barnehager

  • Elisabeth Wiken Telenius, fysioterapeut/PhD Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

  • Hilde Lorentzen, prosjektleder Universitetskommunen Oslo

 • Summing rundt bordene, og dialog mellom deltakere og panel

 • Når alt er sagt ..., v/ Arvid Hallén, styreleder HVL/styremedlem NIFU (tidl. adm. dir i Norges forskningsråd)

 • Aktørene styrker samarbeidet, v/ Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim kommune


Se opptak fra Arena Unikom 2021:

2021-11-04_Arena-Unikom_0900-1015_h264.mp4

Del 1

2021-11-04_Arena-Unikom_1045-1200_h264.mp4

Del 2

2021-11-04_Arena-Unikom_1300-1435_h264.mp4

Del 3

2021-11-04_Arena-Unikom_1500-1630_h264.mp4

Del 4

Programgruppen

Tone Merethe Aasen, TRD3.0

Gunilla Martinsson, KS

Hilde Lorentzen, Universitetskommunen Oslo / Oslo MET

Grete Waaseth, Universitetskommunen Steinkjer / Steinkjer kommune

Lars Bergesen, Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest / Bergen kommune

Hans Kristian Ryttersveen, TRD3.0

Fredrik Christensen, TRD3.0

Pernille Thingstad, TRD3.0

Marit Hovdal Moan, TRD3.0


Administrativ støtte: Elisabeth K. Ofstad, NTNU

Erfaringssamlingen ble lansert på Arena Unikom 2021. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom KS og Universitetskommunen Trondheim TRD3.0, og tar for seg kommuners partnerskap med akademiske institusjoner

TRD3.0_masterWEB.mp4

Lokale modeller og nasjonal ambisjoner

Universitetskommunen TRD3.0 er et eksempel på en måte å tilnærme seg de store utfordringene som offentlig sektor står ovenfor. TRD3.0 etablerte Arena Unikom som et bidrag til den nasjonale samtalen om hva en universitetskommune kan være. Konferansen ble arrangert for første gang høsten 2019, og har “Kunnskap i arbeid” som sin visjon. I 2020 og 2021 arrangeres konferansen i nært samarbeid med KS, og andre universitetskommuner, forskningsrådet og departement yter viktige bidrag. Hovedmålet er å utforske hvordan offentlige aktører og akademia kan utvikle lokale modeller for samarbeid som gir resultater, hvordan lokale erfaringer kan kombineres til et nasjonalt prosjekt for gode, bærekraftige kommuner, og hvordan et nasjonalt prosjekt kan bidra til formulering og gjennomføring av rammebetingelser som støtter arbeidet.