Styret

Håndballgruppas styre, sesongen 2018/2019


Leder Maren Elise Bonsaksen 994 50 435

Nestleder Martin Endresen 924 84 562

Sportslig leder Kristján Kristjánson

Kasserer Hanne-May S. Høibach 992 27 650

Materialforvalter Tor Einar Kristoffersen 930 69 859

Dommerkontakt

Kioskansvarlig Martin Endresen 924 84 562

Barnekampansvarlig Christine L. R. Jacobsen 920 93 351

Styremedlem Fred-Eivind Josefsen 951 73 499

Felles e-post til styret: tjomehandballgruppe@gmail.com