โครงการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

เตรียมความพร้อมสู่ โอลิมปิกวิชาการ

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

รู้จัก โอลิมปิกวิชาการ

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ เวบไซต์ สอวน.

อัพเดทข่าวสาร โอลิมปิกวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 : The 18th Thailand Mathematical Olympiad (TMO18th) ในระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


รางวัลเหรียญเงิน

🥈 นายจิรัชพัท นันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

🥈 นายวสุ มหัทธนะกุล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย


รางวัลเหรียญทองแดง

🥉 นายพีระพงษ์ ต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง

🥉 นายณัฐวุฒิ หมั่นขีด โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่


รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ระดับภาคเหนือ

🏆 นายจิรัชพัท นันตา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่


ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

🎖 นายวชิรวิชญ์ ธาดาเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

🎖 นายรัชชานนท์ สมณะ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย


🧑‍🏫👩🏻‍🏫 โดยมี ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ หัวหน้าทีม

ผศ.ดร. เบน วงศ์สายใจ รองหัวหน้าทีม และ ผศ.ดร. เป็นหญิง โรจนกุล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม เป็นผู้ควบคุมทีม


การจัดการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยทำการจัดสอบ ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และธรรมนูญการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ มูลนิธิ สอวน. อย่างเคร่งครัด

รู้หรือยัง สอวน. ปี 64 รับสมัครที่ไหน? เมื่อไหร่?

  • สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพโอลิมปิกวิชาการ ท.6 ในแต่ละสาขาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการในปฏิทินกิจกรรม คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Link นี้

  • การรับสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบภาคเหนือ นักเรียนสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ www.science.cmu.ac.th

ร่วมส่งแรงใจ ทีมนักเรียน ท.6 สอวน. ปี 2563

  • ร่วมส่งแรงใจให้ทีม พี่ๆ น้องๆ ทีม สอวน. ปีการศึกษา 2564 ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับ ค่าย สอวน. ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา สาขาดาราศาสตร์

ประสบการณ์จากค่าย สอวน.

ประสบการณ์จากค่าย สอวน. จาก พี่ๆ น้องๆ ท.6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับค่าย สอวน. แต่ละสาขา ปีการศึกษา 2563