Bilder på Konrad Fahlesson ättlingar och Renbergsvattnet

Jöns Marklund 1777-1848

Sågverket i förgrunden den grå ladugården till vänster finns kvar, samt de 2 röda husen till höger. Kortet är taget före 1890

Sågen vid bäcken i Renbergsvattnet från ca.1930 talet

Sågverksägare Fahle Marklund till Lars Johan Johansson i Renbergsvattnet

Fahle Marklunds Sigill

KRAFTSTATION

Renbergsvattnets Elektrifieringsförening

Föreningen bildades den 11 maj 1918. Föreningen uppförde 1918-1919 en kraftstation i Kvarnbäcken, kraftstationen hade en turbin på 25 hk och en växelströmsgenerator på 22hk 380/220V. Montaget av kraftstationens utrustning slutfördes på hösten 1919 då hela Renbergsvattnet och ett par mindre byar fick lyse.

Hösten 1918 fick Norra Renbergsvattnet provisoriskt lyse från en likströmsgenerator monterad i sågen.

Konrad Fahlesson var maskinist vid kraftstationen fram till 1937.

Strömavgiften var 30 öre per normalljus och årsavgiften på 50 öre per delägare.

1937 övertog kraftstationen i Renbergsvattnet av Bygdsiljums bolaget.
Karolina (Lina) Viklund o Konrad Fahlesson

Renmärket på Vänster & Höger öra.

Tog sig namnet Fahlesson 1891 (Burträsk AI:14B 1881-92 s.371 b.1/8)

Utbildade sig till möbelsnickare före 1891, affärsman 1892 och Bonde

Ägare till 50 st. Renar 1892-1999 i Bertejaur, Granbyn, Sorsele (AC) som togs om hand av Samen Nils Gustafsson Född: 1864-04-17 och död 1899-12-05 i Bertejaur, Sorsele.

Renbergsvattnet fick elektrisk ström år 1919 och Konrad var maskinist vid kraftstationen fram till 1937.

Strömavgiften var 30 öre per normalljus och årsavgiften på 50 öre per delägare

Sofia Markgren o Konrad Fahlesson

Renbergsvattnet före 1940

Renbergsvattnet före 1940

Holger Alf Olof Sofia Konrad

Fahlesson i kammaren, kortet är taget 1923

Ulla Lindahl Svea dotter. Svea Lindahl Sofia Fahlesson Betty Fahlesson

vid sommarbyggnad i Renbergsvattnet

Sofia o Konrad Fahlesson

Konrad Fahlesson vid kok stenen på gården där de kokade gröt till Grisarna

Bröderna Albin Marklund, Johan Felix Marklund & Konrad Fahlesson familjer

Konrad Fahlesson F. 1868 och Nils Norman F. 1873 i Malåvännäs

vid ett besök i Renbergsvattnet 1944

Karl, Konrad, Nikolaus Fahlesson Kortet är tagit 1955

Konrad Fahlesson i gungstolen framför dörren i fasterskammaren mot salen i sommarhuset, Kortet är tagit 1956

Holger o Karl Fahlesson på gården i Renbergsvattnet år 1937

Gösta o Petrus Johansson, Erkki o Konrad Fahlesson,

Kortet är taget 1950 när första Älgen blev skjuten i Renbergsvattnet

Från vänster Nikolaus Fahlesson, Bernard Brändström, Sven Lindberg Yngve Lindahl Hans Johansson Gösta Johansson okänd Torsten Brändström och Karl Fahlesson sitter

Nicke o Kalle nedböjd under Brobygge över bäcken 1952 i Renbergsvattnet

Brobygge över bäcken vid Hembygdsområdet 1952 i Renbergsvattnet

Holger o Nikolaus Fahlesson i timmerskogen år 1941

Jöns Marklunds Gravkammaren vid Burträsk kyrka

Gravsten vid Gravkammaren i Burträsk kyrka


Renbergsvattnet 1990

Renbergsvattnet våren 1985

Ladugården i Renbergsvattnet 2011-07-24

Dasset(ute Toaletten) kortet tagit 2012-05-25

Invändigt på dasset (ute Toaletten) 2012-05-25

För barnen kortet taget 2012-05-25

Utsikt från dasset (ute Toaletten) kortet tagit 2012-05-25

Vy över träsket i Renbergsvattnet från Kvarnberget år 1978

Kort tagit 1978 ifrån Kvarnberget i Renbergs mot bäcken vid uppbyggnaden av Hembygdsområdet

Bäcken i Renbergs i samband med uppbyggnad av Hembygdsområdet år 1978

Övre raden: Rudolf Fahlesson, Karl Fahlesson, Nikolaus Fahlesson, Folke Fahlesson, Holger Fahlesson, Alf Fahlesson

Mellan raden: Ulla dotter till Svea Fahlesson, Hanna Viklund gift med Rudolf, Betty Norman gift med Nikolaus, Sylvia Karlsson gift med Folke Linnea Holmlund gift med Holger, Olof (Olle) Fahlesson

Neder raden: Viktor Lindahl gift med Svea, Svea Fahlesson, Konrad Fahlesson, Sofia Markgren gift med Konrad, Märta Fahlesson, Märtas son Hans Söderlund, Algot Söderlund

Syskonen Nikolaus, Rudolf, Alf, Karl Holger Folke. Nedre rad Svea, Olle, Märta

Syskonen. Alf Olle, Holger, Folke, Nedre rad. Nikolaus, Märta, Karl.

vid krysset Svea Fahlesson Gift Lindahl

Sofia Fahlesson född Markgren och Svea Fahlesson

Ulla Lundmark. Ulla är en dotter Svea Fahlesson

Sten Lundmark gift med Ulla

Paulina , Jöns , Ulla född Lindahl , Sten Lundmark

Märta Fahlesson 1 år

Märta Fahlesson och Algot Söderlund

Eva Söderlund o Bengt Johansson, Kristina Söderlund

Maj-Britt Johansson o Lage Lindfors

Maj-Britt o Hans Söderlund

Kristina Söderlund o Evert Eriksson

Kristina Söderlund ut ur Skvaltkvarnen vid Hembygdsområdet

Kristina Söderlund testar ute dasset (toaletten) i Renbergsvattnet

Kristina Eriksson, med mor Märta Söderlund och Karl Fahlesson

Kristina Eriksson

Evert Eriksson

Åsa Evertsdotter dotter till Kristina och Evert Eriksson

Åsa Evertsdotter

Olle Larsson

Karl Fahlesson 1951

Karl Fahlesson 1975

En hedersman av stora mått var Karl Fahlesson (1905-1986). Karl var en farbror till Kenneth som bor på gården i Kvarnron idag. Kalle hade koll på det mesta. Arbetssam. Ödmjuk. Värd beundran. Det tyckte även tidningen Nordsvenska Dagbladet som den 6 juli 1953 presenterade Kalle i ett reportage med vinkeln: Duktig karl med en arm. Kalle förlorade ena armen när han som pojke hamnat i kugghjulet till den hästdragna tröskvandringen. Trots sitt funktionshinder matchade han som vuxen alla timmerhuggare som fällde träd med båda armarna. Kalle var en rik källa till kunskap om byn när Renbergsvattnets hembygdsförening drog igång sin verksamhet 1974.


(Bilden från ND finns i Skellefteå Museums arkiv.)


Karl Fahlesson

Karl Fahlesson

Rudolf o Hanna Fahlesson

Rudolf Fahlesson

Rudolf och Hanna

Hanna o Rudolf Fahlesson

Rudolf o Hanna Fahlessons hus i Hjoggböleliden

Från vänster: Herman Eklund, Märta Söderlund, Rudolf, Hanna, Nikolaus, Holger, Linnea Fahlesson, Elin syster till Nikolaus fru Betty med sonen Tommy Eklund i knä.

Rudolf på styltor medan Holger, Ulla, Sylvia, och Gertrud tittar på hos Olle & Gunhild Fahlesson i Renström

Lilian Fahlesson o Lennart Gustafsson

Dan Fahlesson o Margareta Nygren

Nikolaus Fahlesson o Betty Norman 1939

Nikolaus och Betty Fahlesson med barnbarnet Christine född 1968

Betty o Nikolaus Fahlesson

Erkki Fahlesson, Gun-Mari gift Strand, Sven-Erik Fahlesson

Erkki var Adoptivson född Hejonen i Baggböle (Pakila) en förort till Helsingfors, Finland

Sven-Erik Fahlesson Erkki Fahlesson född Hejonen

Inga-Britt född Hedström o Sven-Erik Fahlesson

Inga-Britt och Sven-Erik Fahlesson

Christine provar farfars traktor och Anders vill också prova.

Christine Anders Lars Fahlesson

Bakre raden Sven-Erik Lars Inga-Britt Främre raden Christine o Anders i Vännäs

Gun född Johansson ock Sven-Erik Fahlesson

Gun Anders Lars Christine Sven-Erik Fahlesson i Vännäs hos Tore Westman

Sven-Erik o Gun hos släktingen Dell Jean Kadletz man Mike i Rapid River i Michigan

Lennart Larsson Christine Fahlesson ock Sara Westman i Umeå

Sara Westman Lennart Christine, Markus Mattias barn till Malin o Anders Fahlesson

Malin Holmberg och Anders Fahlesson

Malin, Mattias, Anders och Markus Fahlesson vid Anders gamla Volvo PV fån 1952

Sven-Erik, Lars, Anders, Christine o Inga-Britt Fahlesson Westman

Stugan i Solliden

Gun-Mari Fahlesson o Roger Strand

Maria Strand träffar Tomten i Ånäset

Holger Fahlesson o Linnea Holmlund

Barbro Fahlesson o Lars Vikström

Britta Fahlesson o Roland Sonnebro

Sylvia Karlsson och Folke Fahlesson

Sylvia, Maj, Kjell, Mats i knä på Folke Fahlesson

Maj Fahlesson o Roger Linnerstam

Ernst o Svea Linnerstam, Kjell Fahlesson. Sylvias mor Emma Karlsson, Folke, Sylvia, Matts Fahlesson, Brudparet Maj o Roger Linnerstam

Karin Norlin (född Fahlesson), Kjell Fahlesson, Mats Fahlesson, Ulf Lundmark

Karl Fahlesson, Britta Sonnebro (född Fahlesson), Okänd?

Christine Fahlesson o Cajsa Linnerstam på hästen Fräja, Maj Roger o Jonas Linnerstam

Gun-Britt Magnusson o Kjell Fahlesson

Niklas Fahlesson

Caroline Fahlesson

Mats Fahlesson

Mats Fahlesson vid ett besök hos Dell-Jean i Rapid River, Michigan

Alf Fahlesson Gertrud Åman

Gunhild Sundkvist o Olle Fahlesson

Gunhild o Olle Fahlesson

Olle fyller 50 år o Gunhild i Renström

Roger, Mikael, Kenneth, Olle, Gunhild Fahlesson bosatta i Renström

Jag hoppas att ättlingar till Konrad Fahlesson vill bidrar med de kort som saknade på våra släktingar med ingiften och barn m.m.

EX: bröllopskort eller andra kort.

Min E-postadress är: fahlesson@hotmail.com


Det kommer flera bilder senare!