Technik Żywienia

i Usług Gastronomicznych

z elementami dietetyki


Na profilu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych kształcimy w kwalifikacjach :


Przygotowanie i wydawanie dań
– kwalifikacja HGT.02
.


Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
– kwalifikacja HGT.12.
U nas nauczysz się:


 • sporządzania, dekorowania i oceniania jakości potraw;

 • zasad racjonalnego żywienia i układania jadłospisów;

 • fachowej obsługi konsumenta i organizacji usług gastronomicznych;

 • urządzania obiektów zbiorowego żywienia.

Praktyki zawodowe

Poznasz wiele ciekawych placówek żywienia zbiorowego, gospodarstw agroturystycznych i stosowanych w nich nowoczesnych technologii.

Pomogą Ci przygotować się do egzaminu zawodowego.

Po ukończeniu nauki masz możliwość:

Prowadzenia własnej działalności w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych, agroturystycznych;

Podjęcia pracy w zakładach produkujących żywność oraz placówkach żywienia zbiorowego;

Podjęcia studiów na uczelniach wyższych.Charakterystyka pracowni gastronomicznej:


 • pozwala na sporządzanie, dekorowanie i ocenę jakości potraw;

 • udoskonala ekspedycję wykonanych posiłków;

 • nowoczesne wyposażenie, urządzenia i sprzęt ułatwiają higieniczne i sprawne przygotowanie potraw;

 • funkcjonalność i przestrzeń umożliwiają pracę wielu zespołów jednocześnie oraz organizację konkursów szkolnych;

 • nowoczesny design pomieszczenia wpływa na komfort pracy, a także wizytacje znanych kucharzy i osób związanych z gastronomią.


Charakterystyka pracowni obsługi konsumenta:


 • pozwala na obsługę kelnerską bufetową i barową konsumenta zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakładach gastronomicznych;

 • zastawa stołowa i sprzęt umożliwiają organizację wielu wystaw i imprez masowych;

 • układ pracowni ułatwia nakrywanie stołów zgodnie z założonymi zasadami przyjęć okolicznościowych;

 • dostępność wyposażenia, baru oraz stolików kawiarnianych wpływa na swobodne przemieszczanie się osób podczas ćwiczeń prowadzonych na lekcji.

Dodatkowo w T2 czeka na Ciebie wiele atrakcji:

ciekawe wyjazdy do nowoczesnych zakładów przemysłu spożywczego bądź przedsiębiorstw związanych z produkcją, przetwarzaniem oraz badaniem żywności,

udział w targach gastronomicznych i żywieniowych,

udział w wystawach, spotkaniach, zajęciach pozalekcyjnych związanych ze sztuką kulinarną oraz racjonalnym odżywianiem,

możliwość uczestnictwa w konkursach i olimpiadach.