ผู้บริหารสถานศึกษา

นายปิยสิทธิ์  เดชะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ ร่วมใจต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

social network

facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-service

คำร้องต่างๆ

แบบประเมิน EIT 1

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม