ผู้บริหารสถานศึกษา

นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ ร่วมใจต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

social network

facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์


e-service

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และประพฤติมิชอบ

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร