...snažíme se vidět stromy i les...

Středisko výchovné péče Frýdlant nabízí podporu a pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích formou výchovného a psychologického poradenství, individuální, párové a rodinné terapie, krizové intervence, v indikovaných případech také odborná psychologická či speciálně pedagogická vyšetření. Poskytujeme také metodické vedení školám a pedagogickým pracovníkům.

SVP Frýdlant je školské zařízení a je součástí Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče a základní školy, Liberec.

Na financování provozu SVP Frýdlant se podílí dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko.

Aktuálně

Změna otevírací doby o jarních prázdninách

Od 4.3. do 8.3. máme otevřeno vždy od 8:00 do 14:00, po domluvě je možný i jiný čas konzultace.

Nabízíme účast na dívčí podpůrné skupině pro žákyně sedmých, osmých a devátých tříd. Skupiny probíhají každou středu od 15:30 do 16:30, tématy budou vztahy, emoce, sebepoznávání, komunikace nebo relaxace. Pro více informací nebo přihlášení do skupiny nás neváhejte kontaktovat.

Otevíráme dvě podpůrné dětské skupiny

Od října budeme otevírat dvě podpůrné skupiny pro děti z druhého stupně ZŠ. Skupiny jsou pro každého, kdo se chce více poznat, zlepšit vztah sám k sobě, případně k jiným lidem, kdo se chce zdokonalit v komunikaci nebo se lépe vyznat ve vlastních emocích. Více info na letáčku, v případě dotazů nebo chuti se přihlásit nám napište na mail nebo na FB.

Personální změny

Od nového školního roku u nás dochází k personální změně, budeme mít novou sociální pracovnici. Loučíme se s Radkou Mazánkovou a vítáme Evu Koubkovou.

Zkrácená pracovní doba

Od 2. 7. do 31. 8. 2018 máme zkrácenou pracovní dobu - 8.00 až 14.00. Po dohodě je možný i jiný čas konzultace.

Informace o realizaci nařízení GDPR

GDPR neboli obecné nařízení na ochranu osobních údajů je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Středisko výchovné péče je školským zařízením, které nakládá s informacemi o klientech, proto je povinno mít pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů pro naše zařízení jmenuje orgán zřizovatele, což je Ministerstvo školství a tělovýchovy. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i dětem, klientům a zákonným zástupcům. Ve spolupráci s vedením školského zařízení vyřizuje žádosti o informace od dětí, klientů a zákonných zástupců včetně řešení vznesených žádostí.


Pověřencem je:

Dr. Ing. Luboš Sychra

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oddělení bezpečnostního ředitele

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa: Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 Praha 1

tel: +420 234 814 303

e-mail: lubos.sychra@msmt.cz; gdpr@msmt.cz

www.msmt.cz

Nová služba - KRIZOVÁ INTERVENCE

Nově nyní nabízíme službu Krizová intervence - pomoc v akutní krizi zejména lidem ohroženým domácím násilím a obětem sexuálních i jiných trestných činů. Služba je anonymní, bezplatná a není vázána na klasickou cílovou skupinu (není určena pouze dětem a mladistvým a jejich blízkým). Termín konzultace se budeme snažit dát co nejrychleji. Případné dotazy rádi zodpovíme nejen na telefonu a emailu, ale i na facebooku.

Setkání metodiků prevence a pracovníků OSPOD

Dne 17. 4. 2018 od 14:00 proběhne ve Středisku výchovné péče další setkání metodiků prevence. Účast přislíbili i pracovníci OSPOD Frýdlant. V první části by se měla představit Linka pro rodinu, poté bude následovat workshop.

Budeme rádi, pokud svou účast potvrdíte buď emailem: marta.vankova@svpfrydlant.cz nebo na stránkách MAP: https://mapfrydlantsko.wordpress.com/

Informace o lince pro rodinu:

Linka je určena dospělým, kteří mají obavu, že dítě v jejich okolí je nějak ohroženo, včetně těch, jejichž případ je již řešen OSPODem, i těch, kteří v systému nejsou. Linka má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a patří mezi evropské sociální linky s trojčíslím 116 (v ČR mezi ně náleží i Bílý kruh bezpečí pro oběti trestných činů, nebo Linka bezpečí pro děti, obě provozované jinými organizacemi). Linku provozuje organizace Cesta z krize, která vede také Linku první psychické pomoci - stejný tým je tedy schopen pracovat například i s rozvádějícími se rodiči ve vyhrocených emočních stavech, pomáhat jim pochopit různé aspekty situace a konstruktivněji pak spolupracovat s úřady včetně OSPODů.


Otevíráme již druhou dětskou podpůrnou skupinu

Od března otevíráme podpůrnou skupinu pro žáky ze 7., 8. a 9. tříd. Scházet se budeme u nás v SVP vždy ve středu od 16.00. Skupina bude zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, asertivity, empatie, nácviky relaxace, tématy budou i oblasti sebepojetí a mezilidských vztahů. Pro více informací nebo přihlášení do skupiny kontaktujte naši sociální pracovnici na tel. 777 545 628 nebo mailem radka.mazankova@svpfrydlant.cz.


Jsme Férovým místem

Myslíme si, že láska je prostě láska a není fér upírat gayům a lesbám právo na manželství. Registrované partnerství a manželství není totéž. Přijďte k nám do SVP podepsat petici za manželství!

Stali jsme se Hate Free Zónou

...a to znamená, že u nás nabízíme naše služby všem bez ohledu na národnost, vyznání, sexuální orientaci a genderovou příslušnost a respektujeme jedinečnost každého člověka. Příčí se nám projevy násilí a nenávisti a chceme být prostorem, kde se každý může cítit bezpečně a přijímán.