Středisko výchovné péče Frýdlant nabízí podporu a pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám v náročných životních situacích formou výchovného a psychologického poradenství, individuální, párové a rodinné terapie, krizové intervence, v indikovaných případech také odborná psychologická či speciálně pedagogická vyšetření. Poskytujeme také metodické vedení školám a pedagogickým pracovníkům.

SVP Frýdlant je školské zařízení a je součástí Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče a základní školy, Liberec.

Na financování provozu SVP Frýdlant se podílí dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko.

Aktuálně

Zkrácená pracovní doba

Od 2. 7. do 31. 8. 2018 máme zkrácenou pracovní dobu - 8.00 až 14.00. Po dohodě je možný i jiný čas konzultace.

Informace o realizaci nařízení GDPR

GDPR neboli obecné nařízení na ochranu osobních údajů je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Středisko výchovné péče je školským zařízením, které nakládá s informacemi o klientech, proto je povinno mít pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů pro naše zařízení jmenuje orgán zřizovatele, což je Ministerstvo školství a tělovýchovy. Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i dětem, klientům a zákonným zástupcům. Ve spolupráci s vedením školského zařízení vyřizuje žádosti o informace od dětí, klientů a zákonných zástupců včetně řešení vznesených žádostí.


Pověřencem je:

Dr. Ing. Luboš Sychra

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Oddělení bezpečnostního ředitele

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa: Karmelitská 529/5, Malá Strana 118 12 Praha 1

tel: +420 234 814 303

e-mail: lubos.sychra@msmt.cz; gdpr@msmt.cz

www.msmt.cz

Nová služba - KRIZOVÁ INTERVENCE

Nově nyní nabízíme službu Krizová intervence - pomoc v akutní krizi zejména lidem ohroženým domácím násilím a obětem sexuálních i jiných trestných činů. Služba je anonymní, bezplatná a není vázána na klasickou cílovou skupinu (není určena pouze dětem a mladistvým a jejich blízkým). Termín konzultace se budeme snažit dát co nejrychleji. Případné dotazy rádi zodpovíme nejen na telefonu a emailu, ale i na facebooku.

Setkání metodiků prevence a pracovníků OSPOD

Dne 17. 4. 2018 od 14:00 proběhne ve Středisku výchovné péče další setkání metodiků prevence. Účast přislíbili i pracovníci OSPOD Frýdlant. V první části by se měla představit Linka pro rodinu, poté bude následovat workshop.

Budeme rádi, pokud svou účast potvrdíte buď emailem: marta.vankova@svpfrydlant.cz nebo na stránkách MAP: https://mapfrydlantsko.wordpress.com/

Informace o lince pro rodinu:

Linka je určena dospělým, kteří mají obavu, že dítě v jejich okolí je nějak ohroženo, včetně těch, jejichž případ je již řešen OSPODem, i těch, kteří v systému nejsou. Linka má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a patří mezi evropské sociální linky s trojčíslím 116 (v ČR mezi ně náleží i Bílý kruh bezpečí pro oběti trestných činů, nebo Linka bezpečí pro děti, obě provozované jinými organizacemi). Linku provozuje organizace Cesta z krize, která vede také Linku první psychické pomoci - stejný tým je tedy schopen pracovat například i s rozvádějícími se rodiči ve vyhrocených emočních stavech, pomáhat jim pochopit různé aspekty situace a konstruktivněji pak spolupracovat s úřady včetně OSPODů.


Otevíráme již druhou dětskou podpůrnou skupinu

Od března otevíráme podpůrnou skupinu pro žáky ze 7., 8. a 9. tříd. Scházet se budeme u nás v SVP vždy ve středu od 16.00. Skupina bude zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, asertivity, empatie, nácviky relaxace, tématy budou i oblasti sebepojetí a mezilidských vztahů. Pro více informací nebo přihlášení do skupiny kontaktujte naši sociální pracovnici na tel. 777 545 628 nebo mailem radka.mazankova@svpfrydlant.cz.


Jsme Férovým místem

Myslíme si, že láska je prostě láska a není fér upírat gayům a lesbám právo na manželství. Registrované partnerství a manželství není totéž. Přijďte k nám do SVP podepsat petici za manželství!

Stali jsme se Hate Free Zónou

...a to znamená, že u nás nabízíme naše služby všem bez ohledu na národnost, vyznání, sexuální orientaci a genderovou příslušnost a respektujeme jedinečnost každého člověka. Příčí se nám projevy násilí a nenávisti a chceme být prostorem, kde se každý může cítit bezpečně a přijímán.